Styrande dokument, taxor och avgifter

Här hittar du styrande dokument, avgifter och taxor.

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar. Utöver kommunallagen och andra lagar utformar kommunen egna styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas och styras.

Kommunal författningssamling

I författningssamlingen ingår dokument som till exempel lokala ordningsföreskrifter, avgifter för kommunalt vatten och avlopp, avgifter för biblioteksservice, föreskrifter för torghandel, avgifter för barnomsorg och nämndernas reglementen.

Saknar du något eller har frågor kring våra styrdokument kan du vända dig till kansliet.

Kommunkansliinfo@gullspang.se

Barn och utbildning

Bygga och bo

Kommun och politik

Kultur och fritid

Stöd och omsorg

Barn och utbildning

Kommun och politik

Stöd och omsorg

Övriga styrdokument

Nedan hittar du kommunens övriga styrdokument i form av exempelvis strategier, program, planer och policys som påverkar dig som medborgare i Gullspångs kommun. Samtliga dessa dokument är beslutade av kommunfullmäktige.

Kommun och politik

Miljö och avfall

Stöd och omsorg

Kommun och politik

Näringsliv och företagande

Stöd och omsorg

Publicerad: 07 december 2023 Uppdaterad: 10 juli 2024

Kontakt

Kommunkansliinfo@gullspang.se