Kommunen har ansvar för en stor del av den service som vi har i samhället och sköter om många saker som de boende i kommunen har nytta av. Det finns obligatoriska verksamheter som en kommun måste erbjuda och det regleras i kommunallagen.

Det kommunala självstyret ger kommunen stor frihet att själv bestämma om sin verksamhet. De frivilliga verksamheterna som kommunerna åtar sig bestäms av de lokala politikerna.

Etiska spelregler som förtroendevald

  • Följa lagar, förordningar, avtal och andra bestämmelser som skapats för vår kommun och för det politiska arbetet.
  • Arbeta för kommuninnevånarnas och kommunens bästa samt värna om sitt oberoende genom att bortse från egen, närståendes och vänners vinning och själv ta ansvar för att inte hamna i jävsituation.
  • Vara väl förberedd och insatt i frågeställningar och beslutsunderlag före medverkan vid beslut.
  • Hålla sig till kända fakta och vinnlägga sig om en saklig och konstruktiv debatt och vara sanningsenlig och ärlig.
  • Visa respekt för kommunala tjänstepersoners arbete och för personer med politiska åsikter som inte stämmer överens med egna uppfattningar. Förolämpningar och personangrepp får inte förekomma.
  • Ha en öppen och förtroendefull inställning till kommuninnevånarna och alltid föregå med gott exempel.
  • Använda ett vårdat språk och hålla god ton mot andra förtroendevalda, tjänstemän och medborgare både i politiska debatter och på sociala medier.
  • Förvalta kommunens ekonomiska, personella och materiella tillgångar och tilldela allmänna medel på ett noggrant och ansvarsfullt sätt.
  • Ha rätt att kräva respekt beträffande eget och närståendes privatliv.
Publicerad: 07 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

Relaterade länkar