VVS, Lärlingsutbildning

Om du bor i Gullspångs kommun har du nu en unik möjlighet att studera till VVS-montör till största delen på plats i Gullspångs kommun.

Företagen i Gullspångs kommun ser behov av fler medarbetare med kunskaper inom VVS. Därför samverkar nu VVS-företagen Hova Rörledningsaffär i Hova och Bröderna Persson i Gullspång, Vuxenutbildningen i Gullspångs kommun, Vuxenutbildningen i Skövde samt utbildningsleverantören Movant, för att erbjuda denna lärlingsutbildning till VVS-montör.

Den största delen av utbildningstiden genomförs på lärlingsföretaget i Hova eller i Gullspång och via Lärcentrum i Otterbäcken.

Om utbildningen

Lärlingsutbildning innebär att du är största delen av utbildningstiden på företag (70%). Utbildningen kan omfatta från 400 till 1600 gymnasiepoäng och en individuell studieplan upprättas utifrån dina tidigare erfarenheter och lärlingsföretagets behov. Movant genomför VVS-montörsutbildningen på uppdrag av Skövde kommun. Utbildningstiden är 60 veckor.

De första 2 veckorna av utbildningen är förlagd till skolan i Skövde. Där får eleven grundläggande kunskaper inom arbetsmiljö samt verktygskännedom och materialhantering.

Övrig utbildningstid är eleven på sitt lärlingsföretag 4 dagar i veckan, varav 1 dag på Lärcentrum i Otterbäcken med sin lärgrupp för teoretiska studier. Yrkesläraren i Skövde genomför teoretiska moment digitalt med eleverna i Otterbäcken och har tät kontakt med såväl elev som handledare kring elevens lärande.

Enstaka dagar kommer att förläggas på skolan i Skövde för att säkerställa praktiska kunskaper under hela utbildningstiden. Regelbundna trepartssamtal med yrkeslärare, handledare och elev genomförs.

Kursstart

19 augusti 2024.

CSN

Utbildningen är CSN berättigad.

Förkunskapskrav

För att klara av utbildningen behöver eleverna ha kunskaper motsvarande grundskolekompetens i svenska/svenska som andraspråk och matematik.

De elever som bedöms har förutsättningar att klara utbildningen kommer att bjudas in av företagen till intervjuer under vecka 21 och vecka 22. Därefter antas elever som tilldelats lärlingsplats på företagen Bröderna Persson i Gullspång och Hova Rörledningsaffär i Hova.

Ansökan

Ansökan öppnar 15 april 2024 och görs via vuxenutbildningen Skövde.

Publicerad: 06 mars 2024 Uppdaterad: 08 april 2024

Kontakt

Rektor vuxenutbildningen Gullspångs kommunHanna Bäcklund0551-360 45hanna.backlund@gullspang.se

Ansök