Modersmål i skolan

Information om modersmål och hur du ansöker om modersmålsundervisning.

Modersmål i förskolan

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Modersmålsstödet är inte undervisning utan ett språkligt stöd som integreras i den dagliga förskoleverksamheten.

Modersmål i grundskolan

Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan få modersmålsundervisning. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet. Det ska talas dagligen i hemmet och vara ett levande språk, det vill säga att eleven redan ska kunna tala sitt modersmål.

Ansökan modersmålsundervisning

Ansökan om modersmålsundervisning görs via Edlevo vid skolstart.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt