Detaljplaner

Detaljplaner styr kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen anger vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

Alla detaljplaner finns även att tillgå i karttjänsten Antagna detaljplaner.

Nyligen antagna detaljplaner

Om du önskar mer information om detaljplanerna kontakta samhälls- och näringslivsutvecklare.

Samhälls-och näringslivsutvecklareKatariina Ikonen0551-362 95katariina.ikonen@gullspang.se

Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2023, Kf § 159, att anta ändringen, vilket tillkännagavs genom anslag på kommunkontoret den 21 september. Detaljplanen vann laga kraft den 13 oktober 2023.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2023, Kf § 116, att anta ändringen, vilket tillkännagavs genom anslag på kommunkontoret den 31 maj. Detaljplanen vann laga kraft den 22 juni 2023.

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2023, Kf § 95, att anta ändringen, vilket tillkännagavs genom anslag på kommunkontoret den 27 april. Detaljplanen vann laga kraft den 19 maj 2023.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2022, Kf § 73, att anta upphävandet, vilket tillkännagavs genom anslag på kommunkontoret den 1 juni 2022. Detaljplanen vann laga kraft den 23 juni 2022.

Planen syftar till att möjliggöra för nya strandnära bostäder och utveckling av Barfotens camping. Inom det planerade bostadsområdet finns förutsättningar för cirka 30 villatomter och cirka 10 tomter för sammanbygd bebyggelse som till exempel radhus.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2020, Kf § 151, att anta detaljplanen, vilket tillkännagavs genom anslag på kommunkontoret den 26 november 2020. Detaljplanen vann laga kraft den 18 december 2020.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 29 februari 2024

Kontakt

Samhälls-och näringslivsutvecklareKatariina Ikonen0551-362 95katariina.ikonen@gullspang.se