Upphandlingar i Gullspångs kommun

När kommunen tecknar avtal och gör inköp görs först en upphandling i någon form. Hur en upphandling i en kommun ska genomföras regleras av lagen om offentlig upphandling, LOU.

LOU samt kommunens policy och riktlinjer utgör tillsammans grunden för kommunens upphandlingar. I riktlinjerna framgår bland annat principer, organisation och uppgiftsfördelning som gäller vid kommunens upphandlingar. Det framgår även att kommunen ska ställa miljömässiga, sociala och etiska krav vid upphandlingar.

Organisation för upphandling och inköp

Gullspångs kommun samarbetar med Skövde kommun i upphandllingsärenden. De regelstyrda upphandlingarna administreras därmed av Skövde kommuns upphandlingsenhet. Inköpsorganisationen finns dock i Gullspångs kommun och de faktiska inköpen/beställningarna görs av beställare i kommunens respektive verksamheter.

Olika former av upphandling

Det finns olika lagstadgade beloppsgränser som avgör vilka regler som ska följas vid en en offentlig upphandling. Upphandlingar vars värde överstiger 700 000 kronor ska annonseras och genomföras enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Detta värde är brukar kallas för direktupphandlingsgräns.

Direktupphandling är en något mindre formell upphandling som kan användas om värdet på det som ska upphandlas är lägre än direktupphandlingsgränsen, och det saknas ett upphandlat avtal att avropa från. Någon annonsering krävs inte utan kommunen kan vända sig direkt till leverantörer på marknaden. Även om LOU inte gäller i sin helhet för en direktupphandling ska de grundläggande principerna följas.

Läs mer om upphandling

Om du vill läsa mer om offentlig upphandling, och det gällande regelverket, finns det mycket information att hämta på Konkurrensverkets och Upphandlingsmyndighetens webbplatser.

Publicerad: 25 juni 2024 Uppdaterad: 25 juni 2024

Kontakt

KommundirektörMats Öman0551-362 87mats.oman@gullspang.se
InköpscontrollerCamilla Sundler0501-75 50 13camilla.sundler@mariestad.se