Förskolans öppettider och kompetensutvecklingsdagar

Information om skolans öppettider och kompetensutvecklingsdagar.

Öppettider förskolor i Gullspångs kommun

Måndag–fredag

  • 06.00–19.00 om behov finns. Öppettiderna styrs efter inlämnade scheman.

Förskolan i Gullspångs kommun omfattar tre förskolor och cirka 220 platser. Här vistas barn i ålder 1-5 år. Förskolan är en egen skolform med eget styrdokument (Läroplan för förskolan).

Öppna förskolan

Det finns en öppen förskola i Hova som drivs av Familjecentralen. Hit kan barn komma tillsammans med sina föräldrar för att umgås och leka.

Privata alternativ

I Gullspång finns en öppen förskola, Kärlekis, som drivs i samverkan med Svenska kyrkan.

Förskolans kompetensutvecklingsdagar

Barn-, utbildning- och kulturnämnden har beslutat att kommunens förskolor ska stängas fyra dagar per år för planering och kompetensutveckling av pedagogerna. Under dessa dagar är en eller två förskolor öppna vid behov. Information finns på respektive förskola i god tid innan.

Vi vet att utveckling av kompetens är något som ditt barn får stor glädje av eftersom det innebär att pedagogerna kan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och ta del av aktuell forskning. Det är av stor vikt att all personal utbildas samtidigt för att senare kunna byta erfarenheter med varandra. Kompetensutveckling sker också kontinuerligt under terminen men detta påverkar inte förskolans öppettider.

Om det finns behov kommer en avdelning i Gullspång och en i Hova, att vara bemannad med vikarier och ha öppet på kompetensutvecklingsdagen. Behöver ni barnomsorg på en utav kompetensutvecklingsdagarna anmäls detta skriftligt, senast 2 veckor innan stängningsdagen. Blanketten lämnas till pedagogerna på avdelningen.

Läsåret 2023-2024 har fyra kompetensutvecklingsdagar:

Datum

Ansök om plats senast:

Måndag 21 augusti-2023

Måndag 7 augusti-2023

Måndag 30 oktober-2023

Måndag 16 oktober-2023

Måndag 4 mars-2024

Måndag 19 februari-2024

Fredag 7 juni-2024

Måndag 24 maj-2024

Utdrag ur Pedagogiska utvecklingsplanen:

Utgångspunkten för utvecklingsarbetet är att lära genom erfarenheter som sker i interaktion med andra. Reflektion kring det som händer i vardagen skapar mening och ger en djupare förståelse för sig själv och omvärlden.

Sökandet efter ny kunskap sker i samspel mellan praktik, teori och forskning, för att bidra till en hållbar värld.

Utdrag ur Allmänna råd Kvalitet för förskolan:

Kommunen bör sträva efter att ge all personal kompetensutveckling efter behov i förhållande till förskolans uppdrag.

Förskolorna och fritidshemmen har stängt fyra dagar per läsår för att kunna hålla en hög kvalitet i verksamheten.

De föräldrar som under en sådan kompetensutvecklingsdag är i stort behov av barnomsorg, är välkomna att lämna sitt barn på en avdelning i Gullspång eller på en avdelning i Hova. De kommer där att tas omhand av vikarier. För att kunna planera dagarna ber vi er att fylla i en anmälan, och lämna till din förskola/fritidshem senast två veckor innan kompetensutvecklingsdagen.

OBS! Anmälan om behov av barnomsorg görs inför varje tillfälle.
Beslut fattat i Barn- och utbildningsutskottet 2012-03-19

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt