Skolskjuts och elevresor

Skolskjuts är en av kommunen finansierad transport mellan hemmet och skolan för elever i förskoleklass, grundskola, anpassad skola och anpassad gymnasieskola.

Skolskjuts tider och upphämtning

Information om skolskjuts och elevresor

För elever i anpassad skola anordnas skolskjuts efter individuellt behov. Beslut och avstämning görs mellan vårdnadshavare och Rektor. Skolskjutsen går endast skoldagar, ej lov och studiedagar.

Information skolskjuts i grundskolan

Normalt behöver eleven inte ansöka om skolskjuts. Inför varje läsår sammanställs behovet av skolskjuts efter elevens folkbokföringsadress. Skolskjutsen går endast skoldagar, ej lov och studiedagar.

För att eleven ska ha rätt till skolskjuts ska skolvägen från elevens hem till skolan eller närmast hållplats/anslutningsplats vara minst:
Årskurs F–3=3 kilomeneter.
Årskurs 4–6=4 kilometer.
Årskurs 7–9=5 kilometer.

Skolskjuts till och från Gullstensskolan

Skolskjutsen i Gullspång körs utav Gullspångs Buss AB.
Elever boende i Hova åker med Västtrafik. Busskort för linjetrafik delas ut av skolan vid varje nytt läsår.

Information skolskjuts i grundskolan

Normalt behöver eleven inte ansöka om skolskjuts. Inför varje läsår sammanställs behovet av skolskjuts efter elevens folkbokföringsadress.
Skolskjutsen går endast skoldagar, ej lov och studiedagar.

För att eleven ska ha rätt till skolskjuts ska skolvägen från elevens hem till skolan eller närmast hållplats/anslutningsplats vara minst:

Årskurs F–3=3 kilometer.

Årskurs 4–6=4 kilometer.

Årskurs 7–9=5 kilometer.

I vissa fall kan eleven ha rätt till skolskjuts även om inte avståndsregler är uppfyllda. Sådana särskilda fall kan till exempel vara om det föreligger någon funktionsnedsättning eller trafiksäkerhet.
Elev som inte beviljas skolskjuts utifrån villkoren om färdvägens längd och önskar åberopa trafiksäkerhet, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet skall inkomma med särskild ansökan om skolskjuts.

Skolskjuts till och från Regnbågsskolan

  • Skolskjutsen i Hova körs utav Knarsta Åkeri AB.
  • Skolskjuts för elever boende i Gårdsjö åker i första hand med Västtrafik.
  • Busskort för linjetrafik delas ut av skolan vid läsårsstart.

Elev med växelvis boende och med behov av skolskjuts, behöver ansöka om skolskjust. Ny ansökan skall göras inför varje läsår.

Elever inom gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan endast till bidrag till elevresor. Med elevresor avses gymnasieelevers resor mellan bostad och skola fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

Kommunens skyldighet kring elevresor gäller för de elever som har minst sex kilometer mellan bostaden och skolan.
Bidraget ges i första hand som ett busskort.

Har du antagits till en gymnasieskola inom Skaraborg så får du ditt busskort av gymnasieskolan. Övriga elever som ska läsa i andra län eller på Naturbruksgymnasium kontaktar skoladmin@gullspang.se.

Det tar i regel cirka 1 vecka att beställa ett busskort. Var därför ute i god tid inför skolstart.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

SkoladministratörJulie Gidske0551-36032skoladmin@gullspang.se

Relaterade länkar