Kommunfakta

Gullspångs kommun befolkningsstatistik, centralorter, sjöar etcetera.

Kort fakta om Gullspångs kommun

Invånarantal

Cirka 5200

Kommunen bildades

Gullspångs kommun bildades år 1971.

Orter

Hova, Gullspång, Otterbäcken, Skagersvik och Gårdsjö

Större sjöar

Skagern, Vänern och Unden

Förbindelser

Europaväg 20, Riksväg 26, Kinnekullebanan

Publicerad: 07 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

Gullspångs kommun, växel0551-360 00info@gullspang.se