Styrdokument och riktlinjer

Under ingångarna i menyn hittar du de flesta av kommunens styrdokument, reglementen samt taxor och avgifter.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Britt-Marie Nilsson
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-362 83
E-post: Britt-Marie Nilsson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen