I Gullspångs kommun finns flera elljusspår som är upplysta under dygnets mörka timmar.

Gullspång och Skagersvik, Skärven

Elljusspåret är 2,5 kilometer långt och går till större delen i en granskog. Spåret är relativt slät med snälla stigningar. Längs spåret finns en grillplats med ett vindskydd.

Vägbeskrivning

Väster om Gullspång svänger du av väg 26 och följer Östergatan. Följ sedan skyltningen mot motionsspåret. Alternativt kommer du in österifrån via Gullstensgatan och Östergatan. Det finns även en anslutning söderifrån via Skagersvik. Björtorpsvägen övergår i grusväg en bit fram.

Hova, Getryggen/ Movallen

I hova på Getryggen/ Movallen finns flera olika sträckor varav ett 3,1 kilometer långt med elljus. Alla spår är markerade motsols och går i en fin barrskogsmiljö. Den rullstolsanpassade delen har bordsgrupper, vindskydd och grillplats, samt en motorikbara för barn.

Vägbeskrivning

Sväng av E20 vid Hova och följ väg 200 mot Töreboda. Parkera vid Movallens entré. Gå sedan genom entrén och mellan bollplanerna för att nå motionsspåren.

Otterbäcken

Längs med samhället och väg 26 går ett elljusspår som är 2,5 kilometer långt. Spåret har ett mjukt flisbelagt underlag och går genom en vacker tallskog. Spåret är något kuperat med några stigningar. Längs med spåret finns ett par parkbänkar.

Vägbeskrivning

Det går att på på elljusspåret i spårets båda ändar. En ände hittar du i direkt anslutning till den mittersta avfartsvägen från väg 26 och spårets andra ände hittar du vid Gallernäset, Otterbäckens förskola.

Gårdsjö

Elljusspåret i Gårdsjö är 3 kilometer långt och går genom ett lätt böljande molandskap med övervägande barrskog. Det mjuka underlaget är behagligt att gå eller springa på.

Vägbeskrivning

På E20 mellan Finnerödja och Gullspång finns två avfarter mot Gårdsjö. I Gårdsjö svänger du av mot Högsåsen, korsar järnvägen och fortsätter rakt fram på Åsebolsvägen. Sväng in på Parkgatan och sedan Kyrkogatan. Parkering finns väster om kyrkan.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 18 januari 2024