Barn och unga

Biblioteken har böcker för barn i alla åldrar, tar emot besök av förskolan och skolan, samt arbetar med språkutveckling.

Utbud barn och unga

Vi har ett stort utbud av böcker för barn och unga, bland annat:

  • Pek- och bilderböcker för de allra minsta.
  • Kapitelböcker för de som precis har lärt sig läsa.
  • Ungdomsböcker.
  • Faktaböcker om bland annat djur, rymden och medeltiden medeltiden och mycket annat.
  • Barnböcker på arabiska, persiska och andra språk.
  • DVD-filmer.
  • TV-spel.

Besök av förskolebarn och elever

Biblioteken tar även emot förskoleklasserna i kommunen, vilket innebär att barnen kommer till biblioteken med förskolelärarna och lånar böcker till förskolan. Vill du veta mer om detta kan du fråga personalen på biblioteket. Biblioteken erbjuder även bokpåsar på förskolorna som föräldrar kan låna med hem. Det är personalen på förskolan som lånar ut bokpåsarna och ni kan prata med dem om ni vill låna en bok ifrån en bokpåse.

Språkrecept

Språkrecept är ett samarbete mellan biblioteket och specialpedagogen för förskolorna i Gullspångs kommun. Det innebär att barn som har en försenad språkutveckling kan få stöd till språklig stimulans och träning i hemmet genom att bli rekommenderade språkmaterial av specialpedagogen. Materialet lånas på biblioteket i Gullspång och Hova och har 4 veckors lånetid, med möjlighet till omlån vid behov.

Språkrecept är endast till för de barn och vårdnadshavare som specialpedagogen rekommenderar. Allmänheten och förskolorna har möjlighet att låna liknande material från vår äppelhylla, som innehåller medier som kan läsas med antingen ögon, öron och fingrar men också för språkträning.

Publicerad: 12 januari 2024 Uppdaterad: 08 maj 2024

Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotekEwa-Lena Johansson0551-361 76ewa-lena.johansson@gullspang.se
BibliotekarieDavid Westerbacka0551-361 73david.westerbacka@gullspang.se
BibliotekarieAnna Lundqvist0551-362 76anna.lundqvist@gullspang.se