Korttidsboende och växelvård

Gullspångs kommun har korttidsplatser och växelvårdsplatser.

Korttidsboende Björkskär

En korttidsplats beviljas utifrån individuellt behov när man i en begränsad period inte klarar sig hemma. Kommunen har nu 7 korttidsplatser på Amnegården, Björkskär. Kommunen har också en trygghetsplats som kan bokas av anhöriga hos kommunens biståndshandläggare.

Växelvård

Om du bor hemma och har hemvård och/eller får hjälp av make/maka eller annan anhörig, kan du under kortare perioder få bo på en växelvårdsplats. Du gör ansökan om växelvårdplats hos biståndshandläggaren, som bedömer om du har rätt till detta. Du betalar en avgift för de dagar du bor på avdelningen.

Biståndshandläggare, Susanne Karlsson0551-360 88susanne.karlsson@gullspang.se
Biståndshandläggare, Annelie Sundström0551-362 24annelie.sundstrom@gullspang.se
Biståndshandläggare, Ingela Larsson0551-361 19ingela.larsson@gullspang.se
Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Enhetschef hälsa och biståndSusanne Ljungberg0551-362 73susanne.ljungberg@gullspang.se