Projektet ”Destination Vänerriviera Otterbäcken” beviljat miljonstöd

Projektet ”Destination Vänerriviera Otterbäcken”, som drivs gemensamt av kommunen, föreningar och företag, har blivit beviljat finansiellt stöd om 1,3 miljoner kronor.

Destination Vänerriviera Otterbäcken är ett projekt vars syfte är att utveckla Badängsparken i Otterbäcken och i parken skapa en attraktiv plats för både kommuninvånare och besökare. Bland annat ska lekmöjligheterna för barn utvecklas och båtgästhamnplatser med service vid kajen skapas.

Projektmedlemmarna hoppas att projektet ska bidra till en högre levnadsstandard för invånarna och ett ökat besökarantal.

"Det här är fantastiskt! Badängsparken är det största grönområdet i Otterbäckens norra del och en viktig del av samhället. Parken är Otterbäckens gröna hjärta där bland annat många föreningar anordnar olika aktiviteter och tillställningar, och är därför en perfekt plats att utveckla", säger Pia Lidvall, ordförande i Otterbäckens byalag som är med i projektet.

Positivt besked från Jordbruksverket

Redan i maj 2023 fick projektet ett positivt besked från Leader, som då tog vidare ansökan om finansiellt stöd till Jordbruksverket. Nu, i början av juli, har projektet fått svar från Jordbruksverket, som beviljar ansökan om 1,3 miljoner kronor.

”Det känns skönt och mycket glädjande att ha fått detta positiva beslut! Det här blir en lyft för Otterbäcken och det är kul att kunna göra det med de samverkande föreningar och företagare som är så engagerade för att vilja utveckla Otterbäcken. Utöver detta syfte är tanken med detta projekt att skapa tillväxt för befintliga verksamheter samt att inspirera och våga starta nya företag”, säger Agatha Lahaise, turismansvarig Gullspångs kommun, och fortsätter:

”Nästa steg är att samla projektgruppen och planera genomförandet av aktiviteterna.”

Bilden föreställer ett fotografi av en kaj, en fyr och blått vatten och himmel.
Publicerad: 04 juli 2024 Uppdaterad: 08 juli 2024

Kontakt

TurismansvarigAgatha Lahaise-de Jong0551-361 00agatha.lahaise-de-jong@gullspang.se
Samhälls-och näringslivsutvecklareKatariina Ikonen0551-362 95katariina.ikonen@gullspang.se
Samhälls-och näringslivsutvecklareKatariina Ikonen0551-362 95katariina.ikonen@gullspang.se