Positiv utveckling i Gullspångs kommuns näringslivsklimat

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner och nu har det sammanställande omdömet från mätningen presenterats. Det sammanställande omdömet visar att Gullspångs kommun har vänt trenden och får nu ett högre betyg än tidigare år.

Det sammanfattande omdömet är, enligt Svenskt Näringsliv, den viktigaste frågan i enkäten och är det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att driva företag i kommunen.

Gullspångs kommuns sammanfattande omdöme ökar från 3,19 (2023) till 3,42 (2024), vilket är en större ökning än genomsnittet i Sveriges kommuner.

”Det är ett bra betyg som ger oss ett kvitto på att vi är på rätt spår att skapa ett bättre näringslivsklimat i vår kommun. För att lyckas krävs god samverkan och bra dialoger mellan näringslivet, politiken och tjänstesidan. Nu hoppas vi också att betyget innebär en klättring när själva rankingen presenteras i september”, säger Mats Öman, kommundirektör.

Områden där vi ser högre betyg än tidigare år är bland annat: att vi har låg brottslighet och otrygghet, dialogen mellan företag och kommunens beslutsfattare och företagens engagemang för att förbättra företagsklimatet.

Pågående arbete för bättre näringslivsklimat

Under början av förra året antogs en strategi och en plan för ett bättre näringslivsklimat. Strategin och planen sträcker sig fram till och med 2026 och innehåller bland annat mål och aktiviteter som kontinuerligt följs upp och utvecklas.

Gemensamt för aktiviteterna i planen är att de ska resultera i en ökad dialog och förbättrad samverkan mellan kommunen och lokala näringsidkare. I utvärderingen som senast gjordes i februari framkom att över 30 aktiviteter har genomförts sedan planen antogs.

Publicerad: 21 maj 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt

KommundirektörMats Öman0551-362 87mats.oman@gullspang.se
Samhälls-och näringslivsutvecklareKatariina Ikonen0551-362 95katariina.ikonen@gullspang.se