Kommunfullmäktige sammanträder den 20 maj 2024

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, du är välkommen som ohörare eller så kan du se sammanträdet via livesändning.

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 20 maj klockan 18:00 i Sessionssalen Kommunhuset, Torggatan 19 Hova.

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av dagordning
 3. Anmälan om eventuellt jäv
 4. Aktuell information från kommunfullmäktige 2024
 5. Allmänhetens frågestund
 6. Godkännande av årsredovisning sam ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Skaraborg 2023
 7. Godkännande av årsredovisning samt ansvarsfrihet för Tolkförmedling Väst Årsredovisning 203
 8. Godkännande av årsredovisning samt ansvarsfrihet för Skaraborgs kommunalförbund Årsredovisning 2023
 9. Riktlinje för respresentation, gåvor, mutor och jäv
 10. Revidering av lokala ordningsföreskrifter
 11. Motion skyddsjakt på vargar
 12. Eventuella valärenden 2024
Publicerad: 16 maj 2024 Uppdaterad: 16 maj 2024

Kontakt

Kommunkansliinfo@gullspang.se

Livesändning av kommunfullmäktige