Pedagogiskt Pris 2024

Att barn och lever möter engagerad pedagogisk personal som vill sprida lust och glädja att lära är viktigt. Barn-, utbildning och kulturnämnden vill med detta pris uppmärksamma vikten av ett pedagogiskt förhållningssätt.

Följande kriterier kommer att ligga till grund för utnämnandet:

  • Hen skapar trygghet i lärmiljön, och bemöter alla barn/elever med respekt.
  • Hen inspirerar med engagemang och lust.
  • Hen utvecklar och provar nya arbetssätt och metoder som stöder barns/elevers lärande enligt aktuell forskning.
  • Hen vill samarbeta och sprida tankar om pedagogik bland sina kollegor.

Priset är 5000 kronor som kan användas till egen kompetensutveckling. Priset innebär dessutom att pristagaren på sitt eget sätt får presentera sina pedagogiska tankar vid något tillfälle under året, för nämnd och kollegor. Alla kommuninvånare kan nominera, senast 5 maj.

Såhär nominerar du

Maila din nominering till skoladministrationen med en beskrivning om varför just din nominering är värd priset. Juryn består av presidiet i Barn-, utbildningsnämnden.

Publicerad: 24 april 2024 Uppdaterad: 24 april 2024

Kontakt

Verksamhetschef Barn, utbildning och kulturCatarina Higgins0551-363 25catarina.higgins@gullspang.se