Gullstensskolan F–6 ligger i Gullspång, med skogen inttill att leka i och ned närhet till sjö och älv, med möjlighet till bad. Vi har förutom årskurserna F–6 och fritidshem. Eleverna kommer från upptagningsområdet Gullspång, Södra Råda och Otterbäcken.

Fakta om skolan

  • Antal elever: Cirka 220.
  • Antal klasser: 6 stycken plus förskoleklass.
  • Antal pedagoger: Cirka 25 stycken.

Matsedel

Eleverna äter lunch i skolrestaurangen Meet and Eat som ligger i lokalerna för Gullstensskolan yngre.

Mer information

Gullstensskolans elever har tillgång till ett skolbibliotek som ligger på Gullstensskolan 7–9. Biblioteket hjälper till med att hitta material för studier och inspirerar intresset för läsning och litteratur.

På Gullstensskolan finns ett fritidshem där ditt barn kan vara före och efter skoldagen. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Verksamheten regleras i skollagen, läroplanen för grundskolan, allmänna råd för fritidshem och FN:s barnkonvention.

På Gullstensskolan F-6 finns ett aktivt Elevråd. Eleverna väljs från årskurs F-6. Det är sju elever i elevrådet och sju ersättare. Elevrådet arrangerar vårshow, elevrådscafé några gånger per termin samt andra aktiviteter. Elevrådet träffas varje månad. Läsåret inleds varje år med en elevrådsutbildning. Elevrådet fungerar även som matråd, där representanter från skolköket deltar några gånger per termin.
Elevrådet fungerar som kanal för hur vi har det i skolan, då en stående punkt på dagordningen är trygghet och trivsel, och representant från skolans trygghetsteam deltar.Samtliga klasser har klassråd och tar upp frågor som ska gå vidare till elevrådet.

Ungdomsparlament - Ungdomsparlamentet består av 15 ledamöter från grundskolans årskurs 4-9. Varje klass utser sin ledamot och en ersättare. Mandatperioden är 2 läsår. Närvarar på Ungdomsparlamentet gör också utvecklingsledare och Kommunfullmäktiges ordförande. Alla elever i årskurs 4-9, klassråd och elevråd kan lämna förslag till ungdomsparlamentet. Ungdomsparlamentet har en budget till sitt förfogande. Parlamentet beslutar hur pengarna ska användas. Pengarna används till inköp eller aktiviteter som avser ungdomarnas fritid eller rastaktiviteter. Pengarna ska inte användas för undervisningsmaterial eller annat som ingår i skolornas ordinarie budget.

På Gullstensskolan finns ett föräldraråd. Föräldrarådet har möten några gånger per läsår och har representanter från klasserna. Föräldrarådet samverkar med skolan i skolutvecklingsfrågor, samverkansfrågor samt ordnar trevliga aktiviteter för eleverna i samarbete med skolan.
Varje läsår inleds med ett stort föräldramöte, då samtliga föräldrar inbjuds till skolan. En gemensam information samt information i varje klass genomförs. Varje termin har samtliga elever, föräldrar och lärare utvecklingssamtal där möjlighet ges för samverkan.

Publicerad: 13 mars 2024 Uppdaterad: 09 april 2024

Besöksadress

Skolgatan 14
547 31 Gullspång

Postadress

Gullspångs kommun
Gullstensskolan F-6
Box 100
542 21 MARIESTAD

Kontakt verksamheten

Förskoleklass0551-360 24
Årskurs 10551-360 26
Årskurs 20551-361 52
Årkurs 30551-360 25
Årskurs 40551-361 55
Årskurs 50551-361 51
Årskurs 60551-360 27
Vaktmästare0551-360 32

Kontakt

Rektor Gullstensskolan F–6Johan Persson0551-360 04johan.persson@gullspang.se

Relaterade länkar