Gullstensskolan 7–9 ligger i tätorten Gullspång, endast ett stenkast från Gullspångsälven med närhet till bad i sjön Skagern. Här finns även förberedelseklass, grundsärskola, kommunal musikskola och skolbibliotek.

Fakta om skolan

  • Antal elever: Cirka 140.
  • Antal klasser: 7 stycken.
  • Antal pedagoger: Cirka 30 stycken.

Skola för hållbar utveckling

All personal tar tillvara den lilla skolans möjligheter att skapa goda relationer till eleverna. Trygghet och trivsel är givna förutsättningar för hög måluppfyllelse. Skolan har Skolverkets utmärkelse: "Skola för hållbar utveckling".

Matsedel

Eleverna äter lunch i skolrestaurangen Meet and Eat på Gullstensskolan yngre, rakt över skolgården.

Mer information

Skolbiblioteket i Gullspångs kommun är en pedagogisk resurs genom hela grundskolan. Verksamhetens mål är att fokusera på läsning och informationskompetens som syftar till att öka elevens måluppfyllelse i alla ämnen.

Vi erbjuder

  • Författarbesök.
  • Informationssökning och källkritik.
  • Skön- och facklitteratur.
  • Tidskrifter.
  • Lugn miljö för studier.

Utöver att eleverna får lära sig om demokrati så får de också se att de kan påverka sin vardag genom demokratiska former.

Klassråd

Består av hela klassen, vid dessa möten diskuteras vilka frågor som klassen tycker är angelägna att föra vidare, men även sådana som klassens representanter har med sig från elevrådet.

Elevråd

Består av representanter från varje klass och en pedagog finns med som stöd. Rådet har valda funktionärer med ordförande och sekreterare. Elevrådet driver olika frågor som lyfts av eleverna. Rektor möter elevrådet vid behov.

Matråd

Är en arbetsgrupp ur elevrådet. Här finns en pedagog som stöd. Två gånger per termin bjuds husmor och rektor in till matråd.

Ungdomsparlament

Ungdomsparlamentet består av 15 ledamöter från grundskolans årskurs 4-9. Varje klass utser sin ledamot och en ersättare. Mandatperioden är 2 läsår. Närvarar på Ungdomsparlamentet gör också utvecklingsledare och Kommunfullmäktiges ordförande. Alla elever i årskurs 4-9, klassråd och elevråd kan lämna förslag till ungdomsparlamentet. Ungdomsparlamentet har en budget till sitt förfogande. Parlamentet beslutar hur pengarna ska användas. Pengarna används till inköp eller aktiviteter som avser ungdomarnas fritid eller rastaktiviteter. Pengarna ska inte användas för undervisningsmaterial eller annat som ingår i skolornas ordinarie budget.

Elevskyddsombud

På Gullstensskolan 7-9 har vi två elever från varje årskurs som är valda till elevskyddsombud. Elevskyddsombudets roll är att representera eleverna i skolans arbetsmiljöarbete och föra fram elevers åsikter om den fysiska och psykosociala miljön. Ett elevskyddsombud ska vara lyhörd för stämningen på skolan och lyfta det brister som de ser i skolans arbetsmiljö. Elevskyddsombuden deltar i skolans skyddsrond och har dialog med skolledningen och personalens skyddsombud om hur arbetsmiljön kan förbättras på skolan.

Varje läsårsstart ombeds föräldrar i varje klass att utse representanter till skolans föräldraråd. Detta råd träffas två gånger per termin och leds av rektor som eftersträvar en god dialog med föräldrarna. Stående punkter är personalförändringar, ekonomi, arbetsmiljö och organisationsfrågor.

Under förra läsåret bjöds förstelärare, kostchef och specialpedagog in. Ambitionen är att ytterligare funktionärer bjuds in till olika möten, beroende på intresse. Föräldrarna ombeds maila in frågor i förväg, korta anteckningar förs och läggs ut på Unikum.

Publicerad: 30 januari 2024 Uppdaterad: 09 april 2024

Besöksadress

Skolgatan 14
547 31 Gullspång

Postadress

Gullspångs kommun
Gullstensskolan F-6
Box 100
542 21 MARIESTAD

Kontakt verksamheten

AdministrationAnna Halleström0551-360 31anna.hallerstrom@gullspang.se
Vaktmästare0551-360 34
BibliotikarieDavid Westerbackadavid.westerbacka@gullspang.se

Kontakt

Rektor Gullstensskolan 7–9Sofia Ferm0551-360 36sofia.ferm@gullspang.se

Relaterade länkar