Otterbäckens förskola i Otterbäcken är belägen mellan skogen och Vänern med närhet till badplatsen barfoten, bandyplanen och småbåtshamnen. På förskolan samarbetar man med fritidshemmet Snäckan morgon och eftermiddag.

Fakta om förskolan

  • Antal barn: Cirka 25.
  • Antal avdelningar: 2 stycken, Näckrosen och Musslan.
  • Öppettider: 06.00–19.00.

Hur vi jobbar

Vi är en förskola med två avdelningar, på Näckrosen går 1–2 åringarna och på Musslan går 3–5 åringarna.

Vi är en "skola för hållbar utveckling" vilket är en utmärkelse för skolor och förskolor som jobbar aktivt för en hållbar utveckling när det gäller miljö-, sociala- och ekonomiska frågor. Vi lägger stort fokus på de sociala frågorna som handlar om värdegrund, hur vi är mot varandra, och hur vi bemöter varandra. Det är viktigt för oss att skapa trygghet för barnen och deras familjer.

Matsedel

Via Matilda menys kan du se matsedeln för lunch på förskolan.

Mer information

Varje läsår inleds med ett stort föräldramöte där samtliga föräldrar inbjuds att delta. Utvecklingssamtal hålls en gång per termin. Föräldrarna bjuds in till förskolan även vid andra tillfällen.

Otterbäckens förskola och Gullspångs förskola har ett gemensamt föräldraråd som träffas cirka fyra gånger per läsår. Föräldrarådet verkar för en trygg och trivsam förskolemiljö, samt är ett forum för delaktighet och inflytande för föräldrarna.

För att möta barns speciella behov har förskolan tillgång till olika former av verksamhetsstöd. Det kan vara handledning av specialpedagog. De specialpedagogiska insatserna kan även innefatta stöd till barns språkutveckling. Samarbete finns även med BVC-sköterska, BVC-psykolog och Familjecentralen/Familjecentrum.

Alla barn behöver olika mycket hjälp för att må bra och utvecklas. Om du tycker att ditt barn behöver extra hjälp kan du kontakta rektorn på ditt barns förskola.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Besöksadress

Allmänna vägen 103
547 72 Otterbäcken

Postadress

Gullspångs kommun
Otterbäckens förskola
Box 100
542 21 MARIESTAD

Kontakt verksamheten

Förskolan0551-361 60
Fritidshem0551-361 80

Kontakt

Relaterade länkar