Hova förskola ligger i nära anslutning till natursköna skogsområdet på Getryggen, vilket skapar goda förutsättningar för aktiviteter i skog och mark. Hova förskola består av sex avdelningar.

Fakta om förskolan

  • Antal barn: Cirka 90.
  • Antal avdelningar: 5 stycken, Björnen, Älgen, Haren, Ekorren och Hjorten.
  • Öppettider: 06.00–19.00.

Hur vi jobbar

Vi jobbar medvetet med att skapa inspirerande och kreativa lärmiljöer som inbjuder till lek och fantasi, där barnen kan mötas och utveckla sina kunskaper och förståelse för sin omvärld. Miljöerna är också föränderliga så att de kan anpassas för de barn som är i gruppen just nu.

Hova förskola ligger i nära anslutning till natursköna skogsområdet på Getryggen, vilket skapar goda förutsättningar för aktiviteter i skog och mark. Vi lägger stort fokus på värdegrunden, hur vi är mot varandra, och hur vi bemöter varandra. Det är viktigt för oss att skapa trygghet för barnen och deras familjer. Närheten mellan avdelningarna gör att vi har ett nära samarbete, detta bidrar till att barn och personal känner varandra väl.

Matsedel

Via Matilda menys kan du se matsedeln för lunch på förskolan.

Mer information

Föräldrarna är de viktigaste resurserna för barnens hälsa och utveckling. Därför är dialogen och det dagliga mötet med föräldrarna en förutsättning för att vi ska kunna ge barnen det de behöver här på förskolan. Genom lyhördhet vill vi bygga upp förtroende och tillit mellan föräldrar och personal

Föräldraråd

I föräldrarådet finns två föräldrar från varje avdelning representerade. Representanterna utses i samband med föräldramötet i september. Förutom föräldrar ingår även rektor och personal från förskolan. Föräldrarådet träffas två gånger per termin, man tar upp frågor som berör förskolan och dess verksamhet.

För att möta barns speciella behov har förskolan tillgång till olika former av verksamhetsstöd. Det kan vara handledning av specialpedagog. De specialpedagogiska insatserna kan även innefatta stöd till barns språkutveckling. Samarbete finns även med BVC-sköterska, BVC-psykolog och Familjecentralen/Familjecentrum.

Alla barn behöver olika mycket hjälp för att må bra och utvecklas. Om du tycker att ditt barn behöver extra hjälp kan du kontakta rektorn på ditt barns förskola.

Publicerad: 12 december 2023 Uppdaterad: 22 maj 2024

Besöksadress

Väderkvarnsvägen 4
548 31 Hova

Postadress

Gullspångs kommun
Hova förskola
Box 100
542 21 MARIESTAD

Kontakt verksamheten

Avdelning Älgen0551-360 64
Avdelning Björnen0551-360 33
Avdelning Haren0551-363 09
Avdelning Ekorren0551-361 83
Avdelning Hjorten0551-361 82

Kontakt

Rektor Hova förskolaHanna Bäcklund0551-360 45hanna.backlund@gullspang.se

Relaterade länkar