Barn och utbildning

Huvudnyheter

Full koll Länk till annan webbplats.

Här får du svar på det mesta som rör tonåringar, alkohol och droger.

Händer som skriver på tangentbord

Unikum - kommunikationsplattform för föräldrar och elever

Unikum är ett smidigt webbverktyg för elever, lärare och vårdnadshavare. Verktyget gör det lätt att samarbeta kring mål, planering och dokumentation, och stödjer dialogen mellan hem och skola.

Hitta snabbt

Text

  • Ledningsförändring inom verksamhet Barn, utbildning och kultur

    Awaz Karim, skolchef och verksamhetschef för Barn, utbildning och kultur har meddelat att hon från och med 1 augusti kommer att påbörja ett nytt uppdrag utanför organisationen Gullspångs kommun.
  • Pedagogiskt Pris 2023

    Att barn och lever möter engagerad pedagogisk personal som vill sprida lust och glädja att lära är viktigt. Barn-, utbildning och kulturnämnden vill med detta pris uppmärksamma vikten av ett pedagogiskt förhållningssätt.
  • Inkomstjämförelse för år 2021

    Under våren kommer Gullspång kommun att skicka ut ett antal fakturor och kreditfakturor till hushåll som har betalat för lite eller för mycket i avgift för plats på förskola och fritidshem under 2021.