Barn och utbildning

Huvudnyheter

Coronavirus på barn och utbildning

Information om förskola, skola samt fritidshem med anledning av corona

Här har vi samlat information för förskola och skola om vad som gäller under rådande läge.

Händer som skriver på tangentbord

Unikum - kommunikationsplattform för föräldrar och elever

Unikum är ett smidigt webbverktyg för elever, lärare och vårdnadshavare. Verktyget gör det lätt att samarbeta kring mål, planering och dokumentation, och stödjer dialogen mellan hem och skola.

Hitta snabbt

  • Pedagogiskt Pris 2021

    Att barn och lever möter engagerad pedagogisk personal som vill sprida lust och glädja att lära är viktigt. Barn-, utbildning och kulturnämnden vill med detta pris uppmärksamma vikten av ett pedagogiskt förhållningssätt.
  • Utökad distansundervisning

    Med anledning av nya rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland så kommer vi under perioden 23/2 - 26/2 helt bedriva distansundervisning för högstadieelever.
  • Gullspångs kommun förlänger distansundervisningen för högstadiet

    Gullspångs kommun förlänger den växelvisa distansundervisningen för högstadieelever till och med vecka 8. Detta på grund av att statistiken över antalet konstaterade fall i kommunen har ökat de senaste veckorna. Skolmat kommer att kunna beställas ...