Missbruk och beroende

Hos oss på socialtjänsten i Gullspång kan du som har problem med alkohol, narkotika, tabletter eller spel om pengar få hjälp, stöd och behandling i den form som passar dig. Du kan även vända dig till oss om du har någon anhörig som befinner sig i ett missbruk, för att anmäla din oro.

På socialtjänsten i Gullspång kan du som har ett psykiatrisk diagnos ansöka om stöd och behandling genom socialpsykiatriska insatser.

Insatser som kommunen kan erbjuder kan till exempel vara:

 • Öppenvårdsbehandling.Behandlingssamtal med alkohol- och drogterapeuter på beroendecentrum (se information nedan) som är beläget i Mariestad, både enskilt och i grupp. Enskilda samtal kan även erbjudas i Gullspång på socialkontoret.
 • Kontaktperson. Ett sätt att bryta isolering och som även kan vara ett stöd i drogfriheten.
 • Behandlingshem eller familjehem. Om behandling på hemmaplan inte är tillräckligt kan det behövas en omfattande behandling på annan ort.
 • Stödsamtal med socialsekreterare. Motiverande samtal och stöd i att hitta rätt insats och behandling.
 • Previct. En behandlingsinsats som innebär ett stöd i att bibehålla nykterhet genom kartläggning av alkoholbruk eller nykterhet.
 • Case Manager. Ett stöd som samordnar vård- och omsorgsinsatser för personer med psykiatrisk diagnos.
 • Daglig sysselsättning. En meningsfull sysselsättning dagtid för personer som har psykiatriska diagnoser.
 • Boendestöd. Det kan till exempel vara att få hjälp med att hitta en struktur i vardagen eller hjälp att utföra sysslor i hemmet som på grund av problematiken har blivit svåra att genomföra på egen hand.

För att få veta mer om våra insatser och hur du gör för att ansöka, se kontaktuppgifter under Relaterad information här på sidan.

Information om beroendecentrum.
Beroendecentrum hjälper dig som har missbruks- och beroendeproblem. Vi vänder oss till dig som är 18 år eller äldre.

Beroendecentrum erbjuder olika möjligheter till behandling. Behandlingen bedrivs enligt beprövade metoder och dokumenterad erfarenhet. Det innebär att du erbjuds insatser som håller god kvalitet som till exempel:

 • Kognitivt beteendeterapeutiskt arbetssätt
 • Tolvstegsbehandling
 • Motiverande samtal
 • Behandlingssamtal
 • Återfallsprevention
 • Anhörigstöd/anhöriggrupp
 • Eftervård

Har du frågor eller känner någon som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel?

Då kan du ringa direkt till oss på Beroendecentrum, på vår telefontid. Du kan  få råd och stöd anonymt.
Du har även möjlighet att nå oss som ansvarar för behandlingen genom att ringa direkt till kommunens växel.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Jennie Lans
IFO-chef
Telefon: 0551-362 17
E-mail: Jennie Lans

Lizette Albertsson
Socialsekreterare
Telefon: 0551-362 10
E-mail: Lizette Albertsson

Socialtjänstens reception
Telefon: 0551-360 80
Telefontid:
Måndag- torsdag 08.00- 16.30
Fredag 08.00- 16.00

Beroendecentrum MTG

Telefon: 0501-75 63 05
Telefontid: 13.00-14.00

Besöksadress

Medborgarresurs Vuxen
Maria Nova
(f.d. Mariaskolan)
Blombackagatan 16
Mariestad

Postadress

Beroendecentrum MTG
Socialkontoret
54286 Mariestad

Länkar

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
CAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Spelinstitutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Spelberoende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Alkoholhjälpen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument

Broschyr Beroendecentrum MTG Pdf, 75.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Så fungerar vården Pdf, 613.3 kB.
Riktlinjer för vuxna med missbruk Pdf, 360.5 kB.