Kommunal hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård i hemmet

Kommunen har ansvar för hemsjukvård och rehabilitering för dig som har en diagnos eller funktionsnedsättning som motiverar till att du, oavsett ålder, får vård i ditt hem. De medicinska åtgärderna ska vara sammanhängande över tid.

Efter din kontakt med till exempel primärvården sker en värdering enligt följande:

Om du har behov av hälso-och sjukvård och har stora svårigheter att ta dig till en mottagningsverksamhet inom regionens ansvarsområde, skickar de ett meddelande till kommunens vård och omsorg. Meddelandet tas emot av kommunens berörda yrkesgrupper och bedöms tillsammans med regionens vårdinstans och du blir kallad till en gemensam vårdplanering.

Särskilt tandvårdsstöd

Du som har en pågående insats från kommunens verksamheter och som har svårt att sköta din munhälsa har möjlighet att ansöka om att få särskilt tandvårdsstöd.

Intyg om särskilt tandvårdsstöd bedöms utifrån tre olika kategorier:

  • N-tandvård – nödvändig tandvård och munhälsobedömning för personer med ett bestående och stort omsorgsbehov
  • F-tandvård – vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning
  • S-tandvård – som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid

Har du frågor kring tandvårdsstöd ber vi dig kontakta någon av kommunens sjuksköterskor eller din biståndshandläggare, vilka kan utfärda intyg om särskilt tandvårdsstöd. Med intyg för nödvändig tandvård betalar du en reducerad avgift som även ingår i högkostnadsskyddet likt övrig hälso- och sjukvård.

Munhälsobedömning

Du får besök i ditt hem av en tandhygienist som gör en enklare kontroll av munhåla och tänder samt ger dig råd och anvisningar om din personliga tandhygien.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten arbetar utifrån dina problem som framkommer vid dagliga aktiviteter. De gör utredningar och bedömningar och hjälper dig sedan utifrån ditt behov av behandling/ träning, förskrivning av hjälpmedel samt intygsskrivning vid bostadsanpassningar. De arbetar också genom att vid behov ge stöd och råd om rehabilitering. Arbetsterapeuter finns att tillgå i hemsjukvården samt i flera andra kommunala verksamheter och boenden. 

Fysioterapeut/sjukgymnast

Fysioterapeuten/ sjukgymnast arbetar för att bevara och förbättra din hälsa/funktionsnivå i samband med sjukdom/funktionsnedsättning. Titta gärna på filmen med balansövningar för äldre, du hittar filmen under Länkar här på sidan.

Sjuksköterska/Distriktssköterska

Sjuksköterskan hjälper dig med bland annat sårvård, läkemedelshantering, förskrivning av inkontinenshjälpmedel, provtagning och injektioner. Hembesök är en del av arbetet. Läkarmedverkan från primärvården finns planerad regelbundet. Vård ges även till svårt sjuka samt döende som vill vårdas den sista tiden i hemmet eller på kommunens korttidsenhet.

Patientförsäkring

Patient inom kommunal hälso- och sjukvård kan ha rätt till ekonomisk ersättning vid skada som orsakats av undersökning, vård och behandling. Läs mer om patientförsäkring under Dokument under Relaterad information.

Avgifter

Avgift betalas enligt kommunens fastställda taxa. Du hittar taxan under Länkar här på sidan.

Vårdcentraler

Vårdcentraler drivs inte i kommunens regi, i Gullspångs kommun kan man välja mellan två vårdcentraler, Närhälsan eller Skagerns Vård- och Hälsoenhet. Båda har verksamhet i Hova och Gullspång.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information


Kontakt

Susanne Ljungberg
Enhetschef för HSL
Telefon: 0551-362 73
E-post: Susanne Ljungberg

Distriktssköterska
Område blå
Telefon: 0551-363 56

Område grön
Telefon: 0551-360 70

Björkbacken
Telefon: 0551-362 90

Område 1 Hova
Telefon: 0506-363 02

Område 2 Hova
Telefon: 0506-361 91

Mogården
Telefon: 0506-362 72

Amnegården
Telefon: 0506-360 74

Korttid/Växelvård
Telefon: 0506-362 94
Telefontid: 07.30-15.30

Linda Hurtig-Johansson 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0506-360 97
E-post: Linda Hurtig-Johansson

Björn Larsson
Arbetsterapeut
Telefon: 0551-361 10
E-post: Björn Larsson

Arbetsterapeut
Telefon: 0551-361 66

Cecilia Bergström
Arbetsterapeut
Telefon: 0551-360 65
E-post: Cecilia Bergström

Kerstin Bäckerbo
Sjukgymnast/fysioterapeut
Telefon: 0551-361 32
E-post: Kerstin Bäckerbo

Christina Rygh
Sjukgymnast/fysioterapeut
Telefon: 0551-362 97
E-post: Christina Rygh

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Länkar

Film med balansövningar för äldre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument

Kom igång gympa för seniorer Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
Äldreomsorgsavgifter
Taxor och avgifter IFO/LSS verksamheter
Patientförsäkring Pdf, 102.9 kB, öppnas i nytt fönster.
1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Patientnämnden Länk till annan webbplats.

Vårdcentraler

Närhälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skagern vård och Hälsoenhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.