Boende för dig med funktionsnedsättning

För barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan boende i en annan familj eller bostad med  särskild service vara ett alternativ.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad

Bostad med särskild service skall kunna utformas på olika sätt. Huvudformerna skall vara servicebostad och gruppbostad, eller en annan särskilt anpassad bostad.

Elevhem

Boende i elevhem under terminerna kan i vissa fall beviljas ungdomar som har sin gymnasieundervisning förlagd på annan ort. På grund av långa avstånd kan det då vara omöjligt att resa dagligen från bostaden till skolan. LSS-handläggaren kontaktas för frågor om elevhemsboende.

Hur gör jag för att ansöka om boende?

Du kontaktar LSS-handläggaren som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Våra olika boenden och val av boende

I menyn kan du läsa mer om vilka olika boendeformer som finns i kommunen. När man ansöker om plats så kan man ha önskemål om val av boende men det slutgiltiga beslutet tas av enhetschef för boendet.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ann-Louise Krantz
LSS-handläggare
Telefon: 0551-361 70
E-post: Ann-Louise Krantz

Siw Andersson
LSS Gullspång
Telefon: 0551-362 26
E-post: Siw Andersson

Monica Lange
LSS Hova
Telefon: 0551- 362 27
E-post: Monica Lange

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden