Färdtjänst och sjukresor

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst riktar sig till personer, som på grund av ett funktionshinder, som omfattar minst tre månader, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller har svårigheter att resa med allmänna kommunikationer.

Vad kostar färdtjänsten?

Du betalar avgift enligt gällande färdtjänsttaxa. Taxan hittar du under dokument här på sidan. Om du behöver hjälp under själva resan kan du ansöka om att få ta med dig en ledsagare. Detta kostar inget extra.

Hur ansöker jag om färdtjänst?

Ansökan om färdtjänst görs hos färdtjänsthandläggaren i kommunen. Blankett för ansökan finns under dokument här på sidan. Handläggaren bedömer om du har rätt att få färdtjänst, rätt till specialfordon eller att ha en ledsagare med på resan.

Om du ska besöka läkare, vårdcentral eller sjukhus, beställer du sjukresa hos Västtrafik på telefon 020-91 90 90. Om du har frågor om sjukresor ringer du 010-47 32 100.

Sjukresor

Västra Götalandsregionen ansvarar för sjukresor. Har du kostnader för resor när du behöver sjukvård eller tandvård så kan du få ersättning från Västra Götalandsregionen för en del av dina resekostnader. Ersättningen till dig beräknas alltid efter det färdsätt som är billigast för regionen. Har du frågor om sjukresor kontakta sjukreseenheten i Skaraborg.  

Reshjälpskortet- ett extra stöd till dig som har färdtjänst.

Du som är berättigad till färdtjänst kan ansöka om Reshjälpskortet från Västtrafik. Innehavare av kortet kan ta med en person som reshjälp utan extra kostnad på sin resa med den allmänna kollektivtrafiken.      

Sidan senast uppdaterad: