Bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

Ett barn som gömmer sig bakom ett paraply

Familjer, barn och ungdomar kan hamna i situationer i livet där de behöver ett utökat stöd eller avlastning. De kan då behöva en kontaktperson, kontaktfamilj eller ett familjehem. 

Kontaktpersoner

En kontaktperson fungerar som en förebild och ett extra stöd i vardagen till ett barn eller en ungdom. En viktig uppgift är att bryta personens isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsverksamhet samt ge råd och stöd i vardagssituationer.

Det ställs inga särskilda krav på utbildning eller erfarenhet. För att bli kontaktperson ska du fyllt 18 år. Du ska även ha en stabil livssituation och ett stort intresse och engagemang för andra människor.

Innan du kan bli kontaktperson görs alltid en utredning. Den består av en intervju, referenstagning och uppgifter från polis- och socialregister.

Som kontaktperson får du ersättning i form av arvode samt omkostnadsersättning. För att läsa mer om ersättning kan du gå in på SKR, Sveriges Kommuner och Regioners hemsida.

Hjälp i form av kontaktperson är ett frivilligt stöd och kan beviljas både till vissa funktionshindrade och personer med andra svårigheter. 

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar ni emot ett barn eller syskon som bor hemma hos sina föräldrar eller sin ensamstående förälder. Vi är i ständiga behov av familjer som kan göra en insats för barn och ungdomar som behöver stöd och hjälp. Svårigheter i den egna familjen kan göra att en del barn och ungdomar för en längre eller kortare tid behöver en kontaktfamilj som de kan träffa, bo hos ibland eller på annat sätt ha som stöd i tillvaron.

Det krävs ingen särskild utbildning för uppdraget, men väl ett stort engagemang för andra människor och en egen stabil social situation. Alla kontaktfamiljer utreds noggrant av socialsekreterare. Det görs även en kontroll i polis - och socialregister. Som kontaktfamilj får ni stöd i ert uppdrag samt en ersättning. Ersättningen bestäms efter uppdragets omfattning och utifrån rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Familjehem.

Som familjehem tar ni emot ett barn eller ungdom för boende hos er. Familjehemsvården är en mycket viktig och bra del av samhällets stöd till de mest utsatta barnen och ungdomarna.

Det finns många orsaker till att barn placeras i familjehem. Gemensamt för alla placerade barn är att de för en kortare eller längre period inte kan bo hos sina biologiska föräldrar.

Målet i de flesta fall är att barnet efter en tids boende i familjehem skall kunna flytta tillbaka till sina biologiska föräldrar. Det är därför viktigt att barnet har en regelbunden kontakt med sina biologiska föräldrar samt andra anhöriga under placeringen i familjehemmet.

Att ta beslut om att bli familjehem är en process. Första steget är att kontakta socialtjänsten för att få mer information. Att ha uppdrag som familjehem ställer krav på att ni kan arbeta i team med personal från socialtjänst, skola och andra professionella kring barnet, samt barnets biologiska föräldrar och nätverk.

Det krävs ingen särskild utbildning för uppdraget som familjehem, i princip kan vem som helst bli familjehem. Det är viktigt att familjen lever i en stabil social situation, att det finns ett stort intresse, samt ett helhjärtat engagemang för barn.

Socialsekreterare gör flera hembesök och utreder familjen, det vill säga samtalar med er om barn, uppväxt, erfarenheter och förväntningar. Kontroll görs i social- och polisregister. Familjehem får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning utifrån rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Vi erbjuder även vardagshandledning och utbildning.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Jennie Lans
IFO-chef
Telefon: 0551-362 17
E-mail: Jennie Lans

Tobias Larsson
1:e socialsekreterare
Telefon: 0551-362 02
E-mail: Tobias Larsson

Annika Hallgren
Familjehemssekreterare
Telefon: 0551-360 77
E-mail: Annika Hallgren

Socialtjänstens reception
Telefon: 0551-360 80
Telefontid:
Måndag- torsdag 08.00-16.30
Fredag 8.00- 16.00

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Länkar

Korta filmklipp om vad uppdragen innebär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självservice- länkar till våra e- tjänster och blanketter

Bli kontaktperson, kontaktfamilj. Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.