Studieförbund

Studieförbund är organisationer som ägnar sig åt folkbildning. De fungerar som Sveriges största mötesplats för bildning och kultur och de finns över hela landet. Hit kan människor i alla åldrar söka sig för att lära och utvecklas tillsammans med andra.

I Gullspångs kommun verkar följande studieförbund:

  • ABF
  • Bilda
  • Medborgarskolan
  • NBV
  • Studiefrämjandet
  • Studieförbundet vuxenskolan
  • Sensus
  • Kulturens Bildningsverksamhet

För mer information, gå in på respektive länk till studieförbunden.

Sidan senast uppdaterad: