VIsion 2035

Grön bakgrund med texten: Gullspångs kommun VIsion 2035

VIsion 2035 ger en bild av kommunens framtid. Den beskriver hur Gullspångs kommun är en bra plats att bo, verka, växa och trivas i.

Gullspångs kommun har liksom hela Skaraborg en spännande tid framför sig. Därför har kommunstyrelsen beslutat att en ny VIsion som siktar mot år 2035 ska tas fram.

VIsion 2035 blir en gemensam ledstjärna och målsättning i vardagen för alla som bor och verkar i kommunen. Något som visar vad vi gemensamt vill uppnå. Vad vill VI med Gullspångs kommun – som plats att bo, verka, växa och trivas i? Med VI menas invånare, näringsliv, föreningsliv, förtroendevalda och medarbetare i Gullspångs kommun.

Visionen ligger sedan till grund för kommunens styrmodell och vägval, alltså vad kommunen väljer att satsa på framöver.

Visionsdialoger

Under hösten har flertal visionsdialoger genomförts i syfte att ta reda på vad invånare, näringsliv, föreningsliv, de förtroendevalda och medarbetare vill med Gullspångs kommun. Dialogerna har nu sammanställts och om du är intresserad av att ta del av dem är du välkommen att kontakta projektledare för visionsarbetet.

Visionsarbetet beräknas vara klart under våren 2024.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Marion Johansson
Kanslichef/Projektledare
Telefon: 0506-363 36
E-post: Marion Johansson

Gullspångs kommun
Telefon: 0506-360 00
E-post: Gullspångs kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen