Trygghet och säkerhet

Kommunens krisberedskap

Kommunen arbetar med krisberedskapsfrågor på många olika sätt. Bland annat finns en plan för hur kommunen ska organiseras och arbeta vid kriser.

Kommunen bedriver flera samhällsviktiga verksamheter som måste kunna upprätthållas även under svåra och störda förhållanden. Det rör sig exempelvis om att kunna leverera vatten och fjärrvärme, att upprätthålla service till personer med hemtjänst/hemvårdsinsatser, att särskilda boenden kan fortsätta fungera och ta hand om brukarna.

Kommunen arbetar med säkerhet och krishantering inom flera områden tillsammans medTöreboda kommun.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Gullspångs brottsförebyggande arbete sker inom skola, socialtjänst, samhällsplanering och kommunalteknisk verksamhet. Gullspång, Mariestad och Törebodas kommuner samverkar i det brottsförebyggande arbetet med polis och andra myndigheter.

Skadeanmälan

Om du har råkat ut för en skada som du anser att kommunen är ansvarig för kan du söka ersättning för detta. Fylla i blanketten som du hittar under Relaterad information/dokument här på sidan. Skicka sedan in denna till kommunen så prövas ditt ärende.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information