Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan beskrivas som kommunens riksdag. Kommunfullmäktige beslutar i frågor av övergripande och principiell natur och fastställer målen som är riktlinjer för kommunens verksamhet. Det är fullmäktige som beslutar om hur budgeten ska fördelas. Det är även  här som de politiska målen för den kommunala verksamheten bestäms och här väljs också vilka som skall sitta i kommunens olika nämnder och styrelser.

Fullmäktige består av 31 ledamöter och de väljs på fyra år.
Nuvarande mandatperiod pågår mellan 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022.

Följ kommunfullmäktige live via webb-TV

Kommunfullmäktiges möte sänds live via webb-TV. Mötet kan även ses i efterhand. Länk till webb-TV sändningen hittar du under länkar här på sidan.

Allmänhetens frågestund

Allmänheten har chansen att ställa frågor under Kommunfullmäktiges
möten. Fyra gånger per år ges det tillfälle att skicka in en skriftlig
fråga minst en vecka innan sammanträdet. Den som ställer frågan får
sedan komma och framföra den personligen i Kommunfullmäktige. Under dokument här på sidan kan du läsa mer om vilka regler som gäller för frågorna.

Ordförande: Ann-Christin Erlandsson (S)
1:e vice ordförande: Per-Arne Brandberg (S)
2:e vice ordförande: Maria Gustafsson (M)

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige:

Socialdemokraterna -11
Moderaterna - 9
Centern - 3
Sverigedemokraterna - 3
Rätt väg - 2
Feministiskt initiativ - 1
Liberalerna - 1
Vänsterpartiet - 1

Ledamöter i kommunfullmäktige

Namn

Parti

E-post

Björn Thodenius

M

Björn Thodenius

Maria Gustafsson

M

Maria Gustafsson

Victor Albertsson Tidestedt

M

Victor Albertsson Tidestedt

Kerstin Isaksson

M

Kerstin Isaksson

Eric Mellberg

M

Eric Mellberg

Monica Joby

M

Monica Joby

Kerstin Bäckerbo

M

Kerstin Bäckerbo

Torbjörn Lööf

M

Torbjörn Lööf

Alexander Olofsson

M

Alexander Olofsson

Bo Hagström

C

Bo Hagström

Kjell Lindholm

C

Kjell Lindholm

Maritha Hagström

C

Maritha Hagström

Nour Beyed

L

Nour Beyed

Carina Gullberg

S

Carina Gullberg

Jan Hassel

S

Jan Hassel

Ghada Najm

S

Ghada Najm

Suzanne Michaelsen Gunnarsson

S

Suzanne Michaelsen Gunnarsson

Per-Arne Brandberg

S

Per-Arne Brandberg

Ann-Christin Erlandsson

S

Ann-Christin Erlandsson

Roger Wiking

S

Roger Wiking

Reine Hilding

S

Reine Hilding

Evelina Eriksson

S

Evelina Eriksson

Monica Högberg

S

Monika Högberg

Kristoffer Alexandersson

S

Kristoffer Alexandersson

Maria Smedberg

V

Maria Smedberg

Frank Ludvigsson

SD

Frank Ludvigsson

Lars Forsström

SD

Lars Forsström

Lennart Ardemo

SD

Lennart Ardemo

Sarah Johansson

FI

Sarah Johansson

Hans-Göran Larsson

RV

Hans-Göran Larsson

Per Eriksson

RV

Per Eriksson

Ersättare i kommunfullmäktige

Namn

Parti

E-post

Anders Andersson

M

Anders Andersson

Per Rang

M

Per Rang

Therese Gustavsson

M

Therese Gustavsson

Pär Rittsel

M

Per Rittsel

Lennart Johnsson

M

Lennart Johnsson

Torbjörn Jansson

C

Torbjörn Jansson

Roland Karlsson

C

Roland Karlsson

Idris Zain

L

Idris Zain

Mike Difrakhsh

L

Mike Difrakhsh

Christian Carlström

S

Christian Carlström

Abdalla Idris

S

Abdalla Idris

Pia Zimmerman

S

Pia Zimmerman

Annicka Granat

S

Annicka Granat

Gunhild Svensson

S

Gunhild Svensson

Catharina Tina Johansson

S

Catharina Tina Johansson 

Lii Bergman

FI

Lii Bergman

Cecilia Gustavsson

FI

Cecilia Gustavsson

Emil Andersson

RV

Emil Andersson

Jerry Gustavsson

RV

Jerry Gustavsson

Sidan senast uppdaterad: