Politik och delaktighet

Hur förklaras begreppet politik?

Politik kan bäst beskrivas som styrning av vårt samhälle. De som står för styret kallas politiker och de strävar efter att styra utifrån sin övertygelse mot en bestämd inriktning. Politikerna representerar medborgarna och fattar beslut om en mängd frågor som påverkar ditt vardagsliv. Det kan till exempel handla om hur förskolan, skolan och äldreomsorgen ska utvecklas och hur gator, torg och parker ska utformas.

Det är medborgarna som med sina röster avgör valet till kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ. Med utgångspunkt från hur många röster varje parti har fått, fördelas antalet platser genom mandat. Den allra största möjligheten att vara med och påverka kommunens utveckling är därför att delta i de politiska valen vart fjärde år.

Var med och påverka

Du som kommuninvånare kan också påverka kommunens styrning på flera olika sätt. Allt från medlemskap i ett politisk parti till att svara på frågor i en enkät från kommunen. De flesta kommuninvånare deltar i styrningen av kommunen genom att rösta i kommunvalet. Val till kommunfullmäktige sker den andra söndagen i september vart fjärde år.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kommunledningskontor
Telefon: 0506-362 83               
E-post: Kansliet

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Webbsänding från Kommunfullmäktige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.