Kommunens organisation

Kommunhuset i Hova

En kommun består av en politisk organisation och en förvaltningsorganisation. Det innebär att politikerna i nämnden och styrelsen fattar besluten för verksamheten och hur pengarna ska fördelas, medan tjänstemännen verkställer de beslut som politikerna fattat.

Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan beskrivas som kommunens riksdag. Den består av 31 ledamöter som väljs för fyra år. Det är kommunfullmäktige som beslutar i frågor av övergripande och avgörande natur samt fastställer de politiska målen för den kommunala verksamheten. Sammanträdena är offentliga och hålls i kommunhuset i Hova.

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen som är kommunens motsvarighet till regeringen. Politikerna i kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen genomför kommunfullmäktiges beslut med hjälp av de politiska nämnderna och deras sektorer.

I kommunstyrelsen i Gullspångs kommun sitter det i dagsläget 11 ledamöter. Eftersom kommunstyrelsen inte kan sätta sig in i alla frågor finns det även nämnder för olika områden. Till varje nämnd hör också en förvaltningsorganisation.

Förvaltning

Gullspång kommuns förvaltningar är kommunstyrelseförvaltningen, Teknik samt miljö- och bygg. Teknik samt miljö och bygg är gemensamma verksamheter tillsammans med samarbetskommunerna Mariestad och Töreboda och styrs av gemensamma nämnder.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Mats Öman
Kommundirektör
Telefon: 0506-362 87
E-post: Mats Öman

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Politisk organisation med namn Pdf, 37.4 kB, öppnas i nytt fönster.