Vatten och avlopp

Kommunens ansvar för vatten- och avloppsförsörjning gäller inom särskilda avgränsade områden som kallas verksamhetsområden. Om du bor utanför dessa områden behöver du själv ordna med vattenförsörjning.

De områden som erbjuder kommunalt vatten och avlopp finns i Gullspångs tätort, Skagersvik, Otterbäcken, Hova och Gårdsjö.

Om man inte bor inom ett kommunalt verksamhetsområde får man själv ordna med vatten och avlopp i hushållet.

Inför grävarbeten

Om du ska utföra grävarbeten på din fastighet behöver du försäkra dig om vad som finns under markytan. Kontakta oss för att få reda på var kommunen har sina vatten‑ och avloppsledningar. Vi kan även bistå med eventuell markering av ledningars planläge. Hör av dig till oss senast fem arbetsdagar i förväg genom att ringa vår kundtjänst.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö- och bygg