Gällande detaljplaner

Detaljplaner antagna från och med 2015-2023 finns publicerade på sidan Nyligen antagna detaljplaner.

Alla detaljplaner finns även att tillgå i karttjäsnten: Antagna detaljplaner Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0506-360 00
E-post: Gullspångs kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen