Lantmäteri

Lantmäteriet är den statliga myndigheten som ansvarar för fastighetsbildning samt förvaltar fastighetsregistret och lägenhetsregistret i kommunen.

Fastighetsbildning

Ska du ansöka eller har frågor om fastighetsbildning? Kontakta lantmäterimyndigheten på 0771 63 63 63. Information om fastighetsbildning finns på lantmäteriets hemsida, se länk under Relaterad information.

Fastighetsregistret

Fastighetsregistret är det nationella registret över hur marken i Sverige är indelad och vem som äger vad. Registret innehåller information om adresser, byggnader, taxering med mera. Kommunen har tillgång till fastighetsregistret och kan svara på enklare frågor. Du som privatperson eller företagare kan även hämta hem information från fastighetsregistret via lantmäteriets tjänster Fastighetsregistret | Lantmäteriet (lantmateriet.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Adresser

Belägenhetsadresser är en del av fastighetsregistret och det är kommunen som ansvarar och ajourhåller alla adresser i kommunen. Har du frågor om adresser kan du kontakta oss.

Lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret är framtaget av lantmäteriet för att Statistiska centralbyrån ska kunna ta fram hushålls- och bostadsstatistik. Alla ägare till flerbostadshus är skyldiga att anmäla information till registret.

Är du hyresgäst med frågor om lägenhetsnummer? Kontakta fastighetsägaren

Är du fastighetsägare med frågor om lägenhetsnummer? Kontakta kommunen

Mer information om Lägenhetsregistret finns på Lantmäteriets webbplats 

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information