Vuxenutbildning

Exteriören på Lärcentrum i Otterbäcken

Vuxenutbildningen i Gullspångs kommun ingår i VISA (Verksamhet för integration, studier och arbete)


Gullspångs kommunala Lärcentrum finns i Otterbäcken och erbjuder följande utbildningar:

 • SFI (svenska för invandrare) - kontinuerlig antagning.
  Du har rätt att studera SFI från och med 1 juli det år som du fyller 16 år och inte har grundkunskaper i svenska. Du måste vara folkbokförd i kommunen.
 • Grundläggande vuxenutbildning (svenska, svenska som andraspråk, engelska, och matematik, kontnuerlig antagning).
 • De gymnasiala kurserna; engelska 5,6 och 7, SVE/ SVA 1,2 och 3 erbjuds som närdistans via Lärcentrum, kontinuerlig antagning.
 • Gymnasiala utbildningar kan erbjudas via vuxenutbildningen i Skaraborg.
 • Hermods, distans utbildningar, kontinuerlig antagning.

Kommunal vuxenutbildning har alla rätt till från och med det år som du fyller 20 år och saknar de kunskaper som motsvarar grundskolan, gymnasieexamen, eller behöver läsa kuser för särskild behörighet för högre studier..

Inom Komvux så räknas studieomfattning enligt följande; en kurs som är 100 poäng tar 5 veckor om man läser på heltid, 20 poäng per vecka, halvid tar en kurs på 100 poäng 10 veckor att slutföra.

Lärcentrum erbjuder inskrivna elever i alla kurser möjlighet till extra studietid tillsammans med lärarna på onsdagar mellan klockan 16.00 - 19.00.

Det finns också möjlighet att kombinera arbete och studier. Vi tillgodoser individuella studiebehov i möjligaste mån. Kurserna är kostnadsfria men du får själv betala för kursmaterialet/ litteratur..

Eleverna måste själva skicka in sina betyg som är utfärdade av vuxenutbildningen till ex antagning.se. Vuxenutbildningen skickar med andra ord inte in elevbetygen.Det är den studerandes eget ansvar att själv skicka sina betyg till respektive utbildningsanordnare.

Vuxenutbildningen samarbetar med:

 • DUA/ Duna (delegation för unga och nyanlända till arbete) i samarbete med Af
 • Växtkraft, Cresco Creare, mm
 • PRE-REAB ( personer som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden)
 • IM- Språkintroduktion, fn vilande
 • KAA, det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-20 år som inte går i gymnasieskolan, nytt projekt för KAA i samarbete med MTG, Rescuse, tom 230430

Välkomna till oss på Lärcentrum i Otterbäcken. 

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhetschef/Rektor

Mikael Fransson
Telefon:0551-362 88
E-post: Mikael Fransson

Studie- och yrkesvägledare

Marie Lindblad, tf rektor
Telefon: 0551-361 38
E-post: Marie Lindblad

Lärare

Jonas Karlsson
Telefon: 0551-361 37
E-post: Jonas Karlsson

Lärare

Anne Svensson
Telefon: 0551-361 33
E-post: Anne Svensson

Lärare
Nillan Ramberg Kardéus
Telefon: 0551-361 35
E-post: Nillan Ramberg Kardéus

Lärare
Katarina Abrahamsson
Telefon: 0551-360 42
E-post: Katarina Abrahamsson


Besöksadress

Allmänna vägen 103
Otterbäcken
Hitta till Lärcentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Postadress

Box 100
548 21 Mariestad

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Vuxenutbildning, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.