Modersmål

Modersmål i förskolan

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Modersmålsstödet är inte undervisning utan ett språkligt stöd som integreras i den dagliga förskoleverksamheten.

Modersmål i grundskolan

Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan få modersmålsundervisning. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet. Det ska talas dagligen i hemmet och vara ett levande språk, det vill säga att eleven redan ska kunna tala sitt modersmål.

Ansökan

Ansökan om modersmålsundervisning görs via Edlevo- appen

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Hanna Bäcklund
Rektor Gullstensskolan F-6
Telefon: 0506-360 04
E-post: Hanna Bäcklund

Sofia Ferm
Rektor Gullstensskolan 7-9
Telefon: 0551-360 36
E-post: Sofia Ferm

Per Hallén
Rektor Regnbågsskolan F-6
Telefon: 0506-361 81
E-post: Per Hallén

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden