Modersmål

Modersmål i förskolan

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Modersmålsstödet är inte undervisning utan ett språkligt stöd som integreras i den dagliga förskoleverksamheten.

Modersmål i grundskolan

Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan få modersmålsundervisning. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet. Det ska talas dagligen i hemmet och vara ett levande språk, det vill säga att eleven redan ska kunna tala sitt modersmål.

Ansökan

Ansökan om modersmålsundervisning ska lämnas till rektor senast sista maj och senast sista november för undervisning nästkommande termin. Läs mer om ansökan under dokument här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Hanna Bäcklund
Förskolechef
Telefon: 0506-361 71
E-post: Hanna Bäcklund

Elenor Spetz Ramberg
bitr. Rektor Gullstensskolan F-6
Telefon: 0551-360 45
E-post: Elenor Spetz Ramberg

Sofia Ferm
Rektor Gullstensskolan 7-9
Telefon: 0551-360 36
E-post: Sofia Ferm

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Dokument
Modersmål ansökan Pdf, 196.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Modersmål uppsägning Pdf, 130.9 kB, öppnas i nytt fönster.