Vem har rätt till en förskoleplats

Barn till vårdnadshavare som arbetar och studerar

Barn mellan 1–13 år till vårdnadshavare som permanent vistas (är folkbokförda) i Gullspång kommun och arbetar eller studerar har rätt till plats på förskola eller fritidshem. Har man denna placering betalar man vanlig förskoleavgift, förskoleavgiften är inkomstbaserad.

Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare följer båda familjernas respektive scheman. Grundregeln är alltid ledig vårdnadshavare – ledigt barn.

Barn till vårdnadshavare som har timanställning

Vårdnadshavare som har oregelbundna arbetstider t.ex. står på inringning, har 15tim i grundschema. Om vårdnadshavaren får arbete någon/några dagar i veckan och denna tid överstiger 15tim tas resterande ”15tim” bort under aktuell vecka (gäller endast förskoleplanering).

Barn till arbetssökande

Förskolebarn till arbetssökande har rätt till 15tim/vecka. De 15tim fördelas på 3 eller 5 dagar. Om en vårdnadshavare arbetar tillfälligt (inringning) och det inte kommer upp till 15 tim/vecka har barnet rätt till 15tim. Varje förskola bestämmer var dessa timmar kommer att förläggas under dagen. Har man denna placering betalar man vanlig förskoleavgift, förskoleavgiften är inkomstbaserad.

Barn till föräldralediga eller vårdnadshavare som har graviditetspenning

Vårdnadshavare som är föräldraledig eller får graviditetspenning får lämna sitt barn 15tim/vecka på förskolan. De 15tim fördelas på 3 eller 5 dagar, varje förskola bestämmer hur dessa timmar kommer att förläggas under dagen. Har man denna placering betalar man vanlig förskoleavgift, förskoleavgiften är inkomstbaserad.

Barn till föräldrar som jobbar varannan vecka

De förskolebarn som har föräldrar som jobbar endast varannan vecka får under den veckan som föräldern är ledig även komma under den veckan. Då får du lämna barn på förskolan 15 tim. Den veckan man arbetar så följer barnet föräldrarnas scheman.

Barn till vårdnadshavare som studerar under föräldraledighet

Förskolebarn till vårdnadshavare som kombinerar föräldraledighet med studier har rätt till förskola enligt följande: Om man tar ut inkomst för föräldraledighet går den tiden först (15 tim/vecka) väljer man att studera får barnet komma de tiderna, är man föräldraledig men inte tar ut någon föräldrapenning får barnet komma enl. nedanstående.

Studietakt 25-50% 15tim/v.

De 15 timmarna fördelas på 3 eller 5 dagar, varje förskola bestämmer hur dessa timmar kommer att förläggas under dagen.

Studietakt 75% 20tim/v

De 20 timmarna fördelas på 3 eller 5 dagar. Tiderna får fördelas mellan kl:08.00-16.00.

Studietakt 100% 20tim/v

De 20 timmarna fördelas på 3 eller 5 dagar. Tiderna får fördelas mellan kl:08.00-16.00.

För att vara berättigad till dessa placeringsformer ska man kunna uppvisa studieintyg där det framgår studietakt, studieperiod samt lektionstider. Har man denna placering betalar man vanlig förskoleavgift, förskoleavgiften är inkomstbaserad.

Studie- sjukintyg- och arbetsgivarintyg

Gullspång kommun har rätt att kräva in studie- sjuk- och arbetsgivarintyg inkl. schema på vårdnadshavaren där det framgår vilken sysselsättning samt arbets- eller studietider hen har. Detta kan göras både om vårdnadshavaren inte lägger in något schema på barnet eller om personalen ifrågasätter det schema som vårdnadshavaren har lagt in.

Allmän förskola

Från och med hösten det år barnet fyller 3 år har barnet rätt till allmän förskola. Den omfattar 15 tim/vecka fördelat på tre timmar per dag mellan kl: 08.00-11.00. De som har allmän förskola följer grundskolans läsårstider, är avgiftsfri och inga måltider ingår. Skolans studiedagar kan bytas mot förskolans studiedagar. Kommunen har en skyldighet att ordna plats i allmän förskola men det är frivilligt att delta i verksamheten. Erbjudande om allmän förskola skickas ut till de barn som varje år har rätt till placeringen. För att få plats på allmän förskola måste vårdnadshavaren ansöka om placering. Vid byte från betalplats till allmän förskola ska anmälan ske minst 2 månader i förväg. Det krävs också en uppsägning av betalplatsen. Vid byte från allmän förskola till betalplats ska anmälan ske minst 2 månader i förväg.

Vårdnadshavare till ett barn som är 3–5 år som redan har plats på förskola kan välja mellan:

Ändra placeringen till allmän förskola (avgift fri)
Vid byte från betalplats till allmän förskola ska anmälan ske minst 2 månader i förväg. Vårdnadshavaren får då ansöka om ny placering (allmän förskola) via vår e-tjänst. Det krävs också en uppsägning av betalplatsen 2 månaders uppsägningstid av betalplatsen.

Vårdnadshavaren kan välja att behålla barnet förskoleplats
Vårdnadshavaren behöver inte göra någon anmälan. Allt fungerar som det gjort innan, skillnaden är att de får en lägre avgift från och med september det år barnet fyller 3 år. 35 % dras på barnets avgift.

Ändring av placering
Vid byte från betalplats till allmän förskola ska anmälan ske minst 2 månader i förväg. Det krävs också en uppsägning av betalplatsen. Vid byte från allmän förskola till betalplats ska anmälan ske minst 2 månader i förväg.

Rätt till förskola när man är asylsökande (gäller oavsett om det är barnet eller vårdnadshavaren som är asylsökande)
Gullspång kommun har följande regler gällande asylsökande och förskola/fritids. Detta gäller oavsett om barnets vårdnadshavare har sysselsättning eller ej

· Barn som är asylsökande har rätt till förskola först hösten de fyller 3år och då endast 15tim/v (allmän förskola).

Sidan senast uppdaterad: