Gullstensskolan yngre

Gullstensskolan yngre utifrån gatan

Vi har skogen runt hörnet att leka i, närhet till sjö och älv, med möjlighet till bad. Vi har förutom årskurserna F-6 och fritidshem. Eleverna kommer från upptagningsområdet Gullspång, Södra Råda och Otterbäcken.

Vi är en skola för hållbar utveckling

Vi satsar mycket på hälsoarbetet, som kost, motion/ökad rörelse och värderingsövningar. Vi satsar även mycket på att eleverna ska få möjlighet att bli goda läsare och kunna utöva sina demokratiska rättigheter i framtiden genom att ta del av information och kunskap.

Gullstensskolans elever har tillgång till ett skolbibliotek som ligger på Gullstensskolan äldre. Biblioteket hjälper till med att hitta material för studier och inspirerar intresset för läsning och litteratur.

 Snabbfakta om skolan

Antal elever

cirka 220

Antal klasser

6 + förskoleklass

Antal pedagoger

cirka 25

Avdelningar på fritidshemmet

Guldstenen yngre och Guldstenen äldre samt fritidshemmet Snäckan i Otterbäcken


Fritids

Fritidshemmet på Gullstensskolan yngre heter Guldstenen. Fritidshemmet ligger i samma lokaler som skolan. Under skoldagen använder förskoleklassen lokalerna, före skoldagen, efter skoldagen samt under loven har fritidshemmet lokalerna. Fritidshemmet är uppdelat i Guldstenen yngre för barn från förskoleklass till klass 2 och Guldstenen äldre för barn från och med klass 3.

Barnen som är inskrivna på fritidshemmet Snäckan i Otterbäcken går i skolan i Gullstensskolan yngre i Gullspång, men får gå på fritids hemma i Otterbäcken. Fritidshemmet utgår mycket från barnens önskemål och intressen och formar verksamheten utifrån detta.

Fritidshemmet är till för barn i åldrarna 6-12 år, då föräldrarna arbetar eller studerar. Fritidshemmet har idrott en eftermiddag i veckan, skogen en dag i veckan, läsning och biblioteksbesök en dag i veckan, läsning före mellan mellanmålet två dagar i veckan. Mer information om fritids finns under länken kommunala fritidshem här på sidan.

Elevinflytande

Elevråd - På Gullstensskolan yngre finns ett aktivt elevråd. Eleverna väljs från årskurs F-6. Det är sju elever i elevrådet och sju ersättare. Elevrådet arrangerar vårshow, elevrådscafé några gånger per termin samt andra aktiviteter. Elevrådet träffas varje månad. Läsåret inleds varje år med en elevrådsutbildning. Elevrådet fungerar även som matråd, där representanter från skolköket deltar några gånger per termin.
Elevrådet fungerar som kanal för hur vi har det i skolan, då en stående punkt på dagordningen är trygghet och trivsel, och representant från skolans trygghetsteam deltar.Samtliga klasser har klassråd och tar upp frågor som ska gå vidare till elevrådet.

Ungdomsparlament - Ungdomsparlamentet består av 15 ledamöter från grundskolans årskurs 4-9. Varje klass utser sin ledamot och en ersättare. Mandatperioden är 2 läsår. Närvarar på Ungdomsparlamentet gör också utvecklingsledare och Kommunfullmäktiges ordförande. Alla elever i årskurs 4-9, klassråd och elevråd kan lämna förslag till ungdomsparlamentet. Ungdomsparlamentet har en budget till sitt förfogande. Parlamentet beslutar hur pengarna ska användas. Pengarna används till inköp eller aktiviteter som avser ungdomarnas fritid eller rastaktiviteter. Pengarna ska inte användas för undervisningsmaterial eller annat som ingår i skolornas ordinarie budget.

Föräldrasamverkan

På Gullstensskolan finns ett föräldraråd. Föräldrarådet har möten fem gånger per läsår, och har representanter från klasserna. Föräldrarådet samverkar med skolan i skolutvecklingsfrågor, samverkansfrågor samt ordnar trevliga aktiviteter för eleverna i samarbete med skolan.
Varje läsår inleds med ett stort föräldramöte, då samtliga föräldrar inbjuds till skolan. En gemensam information samt information i varje klass genomförs. Varje termin har samtliga elever, föräldrar och lärare utvecklingssamtal där möjlighet ges för samverkan.
Gullstensskolan har vart tredje läsår mörkerkväll och vart tredje läsår öppet hus en lördag.
I slutet av varje läsår har vi en sommarkväll då elever, föräldrar och lärare samlas på skolan och har det trevligt tillsammans.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Elenor Spetz Ramberg 
biträdande Rektor
Telefon: 0551-360 45 
E-post: Elenor Spetz Ramberg

Lärarrum
Telefon: 0551-360 44

Expedition

Maria Mellgren
Administratör
Telefon: 0551-360 32
E-post: Skolexpedition

Sjukanmälan

Telefon: 0551-360 31


Jonas Ohlsson
Vaktmästare
Telefon: 0551-360 34
0703- 25 26 88
E-post: Jonas Ohlsson

Ewa-Lena Johansson
Bibliotekarie
E-post: Ewa-Lena Johansson

Besöksadress
Skolgatan 14
547 31  Gullspång

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020 Pdf, 870.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Bra att veta Pdf, 384.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Kommunala fritidshem 

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Ledighet för elev, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Schema Länk till annan webbplats.