Försörjningsstöd

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd kallades förut socialbidrag. Det är ett ekonomiskt stöd som man kan få från sin kommun om man har ekonomiska problem. Man kan få stöd till försörjningen (försörjningsstöd) eller till andra behov som exempelvis läkemedel, tandvård eller glasögon. Möjligheten att få stöd påverkas av hela hushållets inkomster och tillgångar. Hjälpen är behovsprövad och är till för situationer när ingen annan ekonomisk hjälp finns att få och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, till exempel genom arbetsinkomst, sjukpenning, a-kassa eller liknande.

Vem kan söka försörjningsstöd?

Du som bor eller vistas i kommunen och på alla andra sätt har försökt att försörja dig själv.

Vilka krav ställs på sökanden?

Försörjningsstödet är behovsprövat. Det betyder att en ekonomisk utredning görs vid det första besöket. Ett krav är att du står till arbetsmarknadens förfogande och att du vistas i kommunen. Är du inte arbetsför krävs att du är sjukskriven. Har du pengar på banken, eller andra tillgångar som kan omsättas i pengar måste du i första hand använda dem till din försörjning.

Så här gör du för att ansöka

Du kontaktar socialsekreterare som hjälper dig med ansökan. Ansökningsblankett finns på denna sida under dokument. Under länkar finns en länk där man kan göra en provberäkning av försörjningsstödet.

När sker beslut och utbetalning av försörjningsstöd?

Är man berättigad till försörjningsstöd utbetalas detta till sökandens bankkonto. Efter att ansökan kommit in tar det cirka tolv dagar innan beslutet fattas. Från det att beslut om försörjningsstöd fattas av handläggaren på individ- och familjeomsorgsenheten till utbetalning sker, dröjer det tre bankdagar.

Att överklaga ett beslut

Om den sökande är missnöjd med ett beslut finns möjligheten att överklaga beslutet hos länsrätten. Information om hur man överklagar lämnas av din socialsekreterare.

Högtidspeng

Högtidspeng är ett bidrag till särskilda högtider för barn, till exempel studenten eller födelsedag.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Socialtjänstens reception
Telefon: 0551-360 80
Telefontid:
Måndag- torsdag 08.00- 16.30
Fredag 08.00- 16.00

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Länkar

Provberäkning av försörjningsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Riksnorm för försörjningsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självservice- länkar till våra e- tjänster och blanketter

Ekonomiskt bistånd, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ekonomiskt bistånd, fortsättningsansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster