Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anhörigstöd

Anhörigstöd är stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående. Med närstående menas den person som tar emot vård, omsorg och stöd. Den som ger hjälpen benämns som anhörig eller annan person. Annan person i detta sammanhang kan vara till exempel en vän eller granne.

Anhörigstödet syftar till att utifrån individuella behov underlätta vardagssituationen.

Du som vårdar en närstående kan erbjudas följande:

  • råd och stöd till dig som anhörig
  • information om vilken hjälp du kan få som anhörig och vart du ska vända dig
  • möjlighet att delta i en anhöriggrupp där du kan träffa andra i liknande situation som du själv
  • avlastning för att du som anhörig ska ha möjlighet att utföra personliga ärenden
  • information om korttid/växelvård.

Stöd till anhöriga som har en närstående som bor på ett särskilt boende (SÄBO)

Kommunen erbjuder stöd, handledning, information och utbildning till närstående som har någon som bor på ett särskilt boende. Varje boende har kontinuerliga träffar för anhöriga/närstående där olika frågor kan tas upp som hjälper till att bibehålla den viktiga kontakten mellan dem, den boende och personalen på boendet.

Stöd till anhöriga som har en närstående som begått självmord

Kommunen har tagit fram en broschyr där man samlat information om vart man som anhörig kan vända sig för att få stöd och hjälp. Du hittar broschyren under dokument här på sidan. Under Länkar hittar du länkar till fler organisationer som arbetar med dessa frågor.

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-08

Relaterad information


Kontakt

Anhörigsamordnare Gullspång
Ann Williamsson
Telefon: 0551-362 63
E-post: Ann Williamsson

Anhörigstödjare Hova
Habiba Pajo
Telefon: 0506-36 367
E-post: Habiba Pajo

Ingela Larsson
Demenssamordnare/Silviasyster
Telefon: 0551-361 19
E-post: Ingela Larsson

Lilla POSOM-gruppen
Socialtjänstens reception
Telefon: 0551 - 360 80
Telefontid:
Måndag- torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00- 16.00 

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Länkar

Mind - för psykisk hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Suicide Zeros hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

Handlingsplan för
anhörigstödetPDF

Stöd till anhöriga som har en närstående som begått självmordPDF