Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Stöd och rådgivning

Vägvisarskylt

Kommunen ansvarar för en rad insatser som som finns samlade under Stöd och rådgivning, ibland sker det genom samarbete med andra parter.
I menyn ser du inom vika områden vi kan erbjuda hjälp samt eventuella kostnader och avgifter.

Socialjour
Socialjouren handlägger akuta ärenden inom socialförvaltningens Individ och familjeomsorg. Socialjouren tar hand om ärenden som är akuta och inte kan vänta på handläggning hos ordinarie handläggare på kontorstid. Under kontakt här på sidan finns telefon nummer och telefontider till socialjouren. Socialjouren är gemensam för kommunerna, Skara, Lidköping, Vara, Mariestad, Gullspång, Götene, Tibro, Hjo, Falköping, Essunga, Grästorp, Karlsborg och Skövde.

Sekretess
Sekretess råder inom hela vård och stödområdet om enskildas personliga förhållanden. Personalen har tystnadsplikt. Det innebär att kommunen inte lämnar uppgifter om personliga förhållanden till utomstående utan att samtycke har getts.

Kvalitetsredovisning

Genom öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Öppna jämförelser ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter. Läs mer om kvalitetsredovisning på Socialstyrelsens hemsida, se under länkar här på sidan.

Brukarundersökning

I syfte att förbättra Individ och familjeomsorgens verksamhet (IFO) behöver vi veta vad som fungerar bra och mindre bra idag. Därför har alla som besökt socialtjänsten under perioden 18 april 2016 till 29 april 2016 givits möjlighet att svara på en brukarenkät. Resultatet av enkäten kan du läsa under dokument här på sidan.

Evenemangskortet

Du som har synnedsättning och ledsagare kan ansöka om evenemangskort som ger din ledsagare fri entre´ till  exempelvis kommunens sol- och upplevelserum, gym och Träffpunkterna. Ta kontakt med syn- och hörselinstruktören för ansökan och mer information.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-24

Relaterad information

Kontakt
Socialjour
Tel: 0500-49 74 21,
       0500-49 74 22
Telefon tid:
Måndag-torsdag kl 17- 23
Fredag- Lördag kl 16- 01
Söndag kl 15- 23

Eva Mårdberg
Individ- och familjeomsorgschef
Telefon: 0551-360 96
Besöksadress:
Hemgatan 10, Gullspång.
E-post: Eva Mårdberg

Fax till socialkontor i Gullspång

0551-360 99

Ansvarig nämnd
Vård- och omsorgsnämnden

Dokument

Resultat brukarenkät individ-och familjeomsorgen 2016PDF

Länkar

Kvalitetsredovisning

Socialstyrelsens öppna jämförelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan