Sysselsättning för dig med psykisk funktionsnedsättning

Den som har en psykisk funktionsnedsättning, är i yrkesverksamhet ålder och saknar arbete eller inte studerar  kan vara i behov av daglig sysselsättning. Daglig sysselsättning ska ge meningsfull verksamhet och erbjuda den enskilde stimulans, utveckling och gemenskap utifrån dennes önskemål och behov.

Den dagliga sysselsättningen är förlagd till Bergholmen som ligger centralt i Gullspång. Den sysselsättning som erbjuds är anpassad till de personer som ingår i verksamheten.

Hur gör jag för att få daglig sysselsättning?

Om du har behov av hjälp på grund av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning tar du kontakt med en handläggare på kommunens socialkontor. Handläggaren utreder dina behov för att du ska få rätt stöd.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Socialtjänstens reception
Telefon: 0551-360 80
Telefontid:
Måndag- torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00- 16.00

Ansvarig nämnd

Vård- och omsorgsnämnden