En vecka fri från våld 2023

Under vecka 47 uppmärksammar Gullspångs kommun det nationella initiativet En vecka fri från våld. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma att våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem och att sprida kunskap om hur vi tillsammans kan förebygga våld.

Vad är ”En vecka fri från våld”?

En vecka fri från våld Skaraborg, är ett initiativ i samverkan mellan Utväg Skaraborg, Länsstyrelsen Västra Götaland, Kvinnojouren Linnéan, Kvinnohuset Tranan, Samordningsförbundet Skaraborg och Folkhälsa och social hållbarhet Skaraborg, VGR. Veckan infaller vecka 47 hösten 2023 i samband med den årliga nationella aktivitetsveckan ”En vecka fri från våld”.

Syftet med veckan är att främja det förebyggande arbetet mot våld som vi var och en som individer, arbetsgrupper, idrottslag med flera kan vara en del av, Vi kan alla göra skillnad.

Detta händer i Gullspångs kommun

En vecka fri från våld finns prioriterad i kommunens folkhälsoplan och kommer att uppmärksammas runt om i verksamheterna. Under veckan kommer ämnet bland annat att uppmärksammas i skolan, där elever i högstadiet utbildas inom området psykisk livräddning och också i samtycke. Låg- och mellanstadiet får bland annat besök av av elevhälsoteam, brottsförebyggare, polis, socialtjänst med flera.

Den 30 november anordnas föreläsningen ”våldet går inte i pension” och den 8 december ordnas föreläsningen ”Mäns våld mot kvinnor och barn & våld i nära relationer”. Inbjudan kommer inom kort.

Föreläsning om våld i nära relationer i samarbete med Tibro kommun

Torsdagen den 23 november klockan 14.00-16.00 arrangerar Tibro kommun en öppen digital föreläsning om våld i nära relationer med Linn Moser Hällen, socionom, handledare och författare specialiserad på våld.

Föreläsningen ger grundläggande kunskaper om olika våldstyper, våldets konsekvenser, hur du kan uppmärksamma att våld sker och vilket stöd som finns att få. Den är gratis och tillgänglig för dig som bor och arbetar i Skaraborg.

Länk till föreläsningen om Våld i nära relationer på Teams Länk till annan webbplats.

Hur är du med och bidrar till att minska våldet? Tillsammans gör vi skillnad!

Sidan senast uppdaterad: