Åtgärder inom Vård och omsorg för att minska smittspridningen av covid-19

På grund av rådande samhällssituation med en ökad smitta av covid-19 har ledningsgruppen för Vård och omsorg beslutat att munskydd ska användas när det inte går att hålla ett avstånd om minst 2 meter, detta gäller inom alla kommunens byggnader där vård och omsorg bedrivs.

Beslutet gäller inledningsvis under 14 dagar från och med torsdagen 2023-11-16, med förlängning i takt med att risk för smittspridning föreligger.

Munskydd kommer att erbjudas till besökare till verksamheterna.

Som besökare till våra verksamheter ber vi er att tänka på god handhygien och att hålla avstånd i den mån det är möjligt. Tack för visad hänsyn!

Sidan senast uppdaterad: