Inspirations- och återhämtningsdagar med Ninni Länsberg tillbaka under halvdagar

Ett fotografi på Ninni Länsberg som föreläser

Ninni Länsberg, foto taget hösten 2022.

Under hösten 2022 deltog medarbetare inom vård och omsorg på inspirations- och återhämtningsdagar med Ninni Länsberg, specialist i arbete och hälsa, och Rozze Baleng-Soultani, coach och förändringsledare. Med start idag, tisdag 17 oktober, kommer Ninni vid sex tillfällen tillbaka för att träffa våra medarbetare ytterligare en gång.

Denna gång för halvdagar med fördjupningsarbete och fokus på hälsa i arbetslivet.

”Dagarna förra hösten var väldigt uppskattade hos alla som deltog så vi ser mycket fram mot att Ninni kommer tillbaka till oss igen”, säger Katarina Widell, vård- och omsorgschef Gullspångs kommun.

Dagar med fokus på inspiration och återhämtning

Inspirations- och återhämtningsdagarna 2022 anordnades för att våra medarbetare inom vårg och omsorg skulle få en möjlighet att återhämta sig och reflektera kring tiden för pandemin, vilket var en tid med bland annat hög arbetsbelastning, restriktioner, stor oro och osäkerhet hos både personal och hos brukare.

Dagarna skulle då, precis som nu, bidra till glädje och inspiration och ge medarbetarna verktyg och lösningar för friskare arbetsplatser, förhöjd arbetsglädje och tillsammans minska stressen och pressen genom klokare val.

När Ninni Länsberg var hos oss hösten 2022 sa hon att:

"Syftet med dagarna är att man ska få en bättre förståelse för sitt eget liv och för sin omgivning. Det är ett eget ansvar att se till att man mår så bra som möjligt både hemma och på arbetet. En hållbar arbetsplats är en arbetsplats dit medarbetarna kommer glada, går hem nöjda ifrån och kommer undan med hälsan och själen i behåll.

Stöd med finansiering för ett hållbart arbetsliv

För att finansiera återhämtningsdagarna har Gullspångs kommun fått beviljat ett statsbidrag som Socialstyrelsen fördelat till regioner och kommuner för insatser som bidrar till att främja ett hållbart arbetsliv för personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer.

Kontakt

Katarina Widell, vård- och omsorgschef
Telefon: 0551-360 76
E-post: katarina.widell@gullspang.se