Nyexaminerade specialistundersköterskor inom demens och palliativ vård

Under maj har fyra av våra medarbetare, Anna, Tuva, Maya och Karin, examinerats från yrkeshögskoleutbildningarna Demensspecialiserad undersköterska (Anna, Tuva och Maya) och Specialistundersköterska Palliativ vård (Karin).

Anna, Tuva, Maya och Karin har alla genomfört sina studier genom Äldreomsorgslyftet, där man studerar 50% och arbetare 50% med en heltidslön. Anna arbetar idag vid Dagvården i Gullspång och Tuva, Maya och Karin vid Särskilt boende Rönnen i Hova.

Efter avslutad utbildning kommer våra nyexaminerade medarbetare inom demensområdet fungera som en resurs för personer med en demenssjukdom, anhöriga och arbetskamrater. Kompetens finns då för att utföra och medverka i utvecklings- och kvalitetsarbete inom demensområdet.

Utbildningen för palliativ vård ger kompetens att på ett professionellt sätt möta och hjälpa människor i livets slutskede och också kompetens för att fungera som en resursperson för kollegor, vårdtagare och anhöriga.

- Att ge personalen möjlighet till kompetenshöjning och utveckling i yrkesrollen är bra både för personalen, vårdtagarna och för oss som arbetsgivare. Utbildningarna leder inte bara till ökade kunskaper utan också till positiva förändringar av personalgruppens uppträdande och arbetsmetoder. Detta kan i sin tur leda till att de sjuka får färre beteendemässiga och psykiska symtom och att deras välbefinnande ökar och att man inom den palliativa vården bidrar till att levnadsvillkoren ska bli så bra som möjligt för människor i livets slutskede, säger Anne-lie Adolfi, enhetschef Äldreomsorgen.

Under utbildningen har Maya och Tuva också startat upp återkommande reflektionstid med sina kollegor ett arbete som kommer utökas till samtliga Särskilda boenden då tid för reflektion och handledning är viktigt.

Stort grattis till examinationen och tack för ert fina arbete i Gullspångs kommun!

Sidan senast uppdaterad: