Reviderad rutin för att minska smittspridning

Tre munskydd som ligger på ett bord

I och med nya rutiner från Västra Götalandsregionen har kommunens rutin för ”Generella åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg” reviderats.

Revideringen innebär följande förändringar:

  • Generell rekommendation om att personal använder munskydd i all omsorgstagarnära (inom 2 meter) arbete tas bort.
  • Rekommendation om provtagning av personal vid symtom på covid-19 tas bort.
  • Rekommendation om att person som skrivs in på korttidsplats för äldre i möjligaste mån bör undvika nära kontakter, vistas i och inta sina måltider på rummet de första fem dagarna tas bort

Vid symptom och konstaterad covid-19

Vid symptom ska personal stanna hemma så länge tills de bedömer sig friska och smittfria.

Om personal får konstaterad covid-19 bedöms de ha låg smittsamhet efter 5 dagar sedan symptomdebut eller efter provtagning vid symptomfri infektion. Personal med symptom ska också ha varit feberfri i minst 24 timmar och vara påtagligt förbättrad.

Sidan senast uppdaterad: