Invigning av nya boenden på Amnegården

Bandet till det nya boendet Björkskär klipps

Nämndens ordförande Mikael Ericksson klipper bandet till nya boendet Björkskär.

Under måndagsförmiddagen invigdes två boenden på Amnegården i Gullspång.

Under 2021 fattade man beslut om att utöka antalet platser för särskilt boende i kommunen. Då gruppbostaden Solbacka flyttat till nya lokaler, fanns lokalen Björkskär på Amnegården ledig. Till Björkskär, som har renoverats, har nu kommunens korttidsavdelning flyttat. Lokalerna där korttidsavdelningen lämnar är en gång byggt som särskilt boende, och blir nu det nya demensboendet som får namnet Fällholmen.

Under invigningen av de både boenden närvarande Vård- och omsorgsnämnden, Vård- och omsorgschef, berörda enhetschefer, personal och brukare.

Sidan senast uppdaterad: